Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1101/2008 / 2008-11-28

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України             Віктор ЮЩЕНКО

27 листопада 2008 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2008 року

Про стан протидії корупції в Україні

Рада національної безпеки і оборони України, проаналізувавши стан протидії корупції в Україні, відзначає нагальну необхідність вжиття ефективних заходів у цій сфері, на чому неодноразово наголошував Президент України.

На розв'язання зазначеної проблеми спрямовано рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики», введене в дію Указом Президента України від 5 травня 2008 року №414, та низка указів глави держави.

Рада національної безпеки і оборони України змушена констатувати, що стан виконання зазначеного рішення та відповідних актів Президента України органами виконавчої влади залишається незадовільним.

Дотепер не затверджено нову редакцію плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року.

До цього часу не створено належної законодавчої бази для більш ефективної протидії корупції, невирішеними залишаються питання посилення відповідальності за корупційні діяння, обмеження імунітетів, інституційного забезпечення протидії корупції, впровадження судової реформи.

Водночас слід визнати позитивним перший досвід діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції, що дало змогу поліпшити стан координації заходів щодо запобігання та протидії корупції.

З метою посилення ефективності протидії корупції Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити у місячний строк з урахуванням пропозицій членів Ради національної безпеки і оборони України, рекомендацій Групи держав проти корупції (ГРЕКО), зобов'язань України щодо виконання Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» нову редакцію плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, передбачивши, зокрема, механізми координації діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації міжнародних проектів технічної допомоги у сфері протидії корупції, механізми моніторингу та контролю за належним виконанням названого плану;

2) забезпечувати щорічне корегування плану дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»;

3) невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, прийняття яких зумовлено приєднанням України до Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи проти корупції та Додаткового протоколу до неї: зокрема, про лобіювання, про внесення змін до Законів України «Про політичні партії в Україні» та «Про вибори народних депутатів України» щодо фінансування діяльності політичних партій і виборчого процесу;

4) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканності)» (реєстр. № 1375 від 18 січня 2008 року) та внести в установленому порядку Президентові України проект закону щодо обмеження імунітету суддів від притягнення до кримінальної відповідальності;

5) вжити додаткових заходів щодо завершення підготовки до кінця 2008 року законопроектів про:

внесення змін до деяких законів України стосовно заборони надання благодійної допомоги на потреби судів та правоохоронних органів, а також заборони отримання судами і правоохоронними органами матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;

державну службу (нова редакція);

запровадження декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей;

6) підготувати у двомісячний строк законопроекти про внесення змін до Законів України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», «Про державну статистику», «Про нотаріат», якими, зокрема, передбачити обов'язковість проведення ревізій за завданнями підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією правоохоронних органів, надання інформації і документів на їх запити;

7) затвердити у місячний строк положення про порядок утворення та функціонування підприємств, установ і організацій, які необхідні для забезпечення конспірації виконання завдань оперативними підрозділами уповноважених органів;

8) проаналізувати у місячний строк причини невиконання завдань щодо протидії корупції, передбачених:

Указом Президента України від 18 листопада 2005 року №1615 «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції»;

Указом Президента України від 20 січня 2006 року №39 «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи»;

Указом Президента України від 20 вересня 2007 року №900 «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців»;

Указом Президента України від 1 лютого 2008 року №80 «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики»;

Указом Президента України від 11 квітня 2008 року №328 «Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах»;

Указом Президента України від 5 травня 2008 року №414 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики».

За результатами цього аналізу провести до кінця 2008 року службові розслідування стосовно службовців, які допустили тяганину чи невиконання завдань, та вжити відповідних заходів впливу, в тому числі надати в разі потреби відповідну інформацію Генеральній прокуратурі України для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності;

9) заслухати у місячний строк звіт Голови Державної податкової адміністрації України про стан протидії корупції, проаналізувати причини послаблення боротьби з корупцією серед працівників податкових органів та подати пропозиції щодо запобігання протиправному тиску на суб'єктів підприємництва;

10) розробити із залученням наукових та експертних установ і затвердити у місячний строк:

методику оцінки поширення корупції у сферах державного управління з урахуванням кількості та значимості виявлених фактів корупційних діянь і оцінки незаконно одержаних матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

заходи щодо запровадження єдиної статистичної звітності органів державної влади про виконання законодавства про боротьбу з корупцією;

порядок інформування громадськості про результати роботи державних органів у сфері протидії корупції, в тому числі про факти притягнення посадових осіб до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

2. Запропонувати Генеральній прокуратурі України:

проаналізувати до кінця 2008 року причини невиконання Кабінетом Міністрів України актів Президента України з питань протидії корупції та вжити відповідних заходів реагування;

забезпечити разом зі Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України подання у місячний строк у встановленому порядку Президентові України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо права проведення оперативно-розшуковими підрозділами оперативно-розшукового заходу «контрольована передача коштів (предметів, документів)» з метою виявлення та документування фактів хабарництва та до статті 370 Кримінального кодексу України.

3. Співголовам Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції до плану роботи Міжвідомчої робочої групи на 2009 рік.

4. Секретареві Ради національної безпеки України, Міністрові оборони України подати у двотижневий строк пропозиції щодо створення робочої групи з питань протидії протиправному заволодінню військовим майном.

5. Розглянути стан виконання цього рішення у другому кварталі 2009 року.

Це рішення прийнято одноголосно, на засіданні Ради були відсутні Ю.Луценко, В.Стельмах, Ю.Тимошенко та А.Яценюк.

Голова Ради національної безпеки і оборони України            В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України       Р.БОГАТИРЬОВА