Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 965/2008 / 2008-10-28

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України   Віктор ЮЩЕНКО

24 жовтня 2008 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 жовтня 2008 року

Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України

Розглянувши комплекс проблем, пов'язаних із розгортанням світової фінансово-економічної кризи, неготовністю національної економіки до протидії цій кризі, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність низки загроз економічній безпеці держави та громадянам.

Світова криза в умовах відкритості економіки України несе загрози для:

функціонування фондового, грошово-кредитного та валютного ринків України,

ряду базових галузей реального сектора економіки,

платіжного та розрахункового балансів України.

Рецесія економік розвинутих держав, криза ліквідності у світовій фінансовій системі, дефіцит капіталу та втрата довіри інвесторів до політики Уряду України тягне за собою відплив інвестицій з України. Через дисбаланс між попитом і пропозицією іноземної валюти, спричинений відпливом капіталу, відбулося зниження курсу національної валюти.

Унаслідок такої ситуації в суспільстві почали переважати тенденції до збереження заощаджень в іноземній валюті в готівковій формі, масового скуповування громадянами іноземної валюти, дострокового розривання депозитних договорів.

Рейдерська атака на один із провідних українських банків стала поштовхом до падіння довіри населення до банків, недовіри на міжбанківському ринку. Рада національної безпеки і оборони України взяла до відома заходи, які у зв'язку з цим вживаються правоохоронними органами.

Рада національної безпеки і оборони України розглянула позицію провідних загальнонаціональних об'єднань підприємців, банкірів, промисловців, професійних спілок, рекомендації міжнародних фінансових установ, академічних та прикладних науковців та одноголосно прийшла до такого.

З метою забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, недопущення та мінімізації можливих збитків від фінансової кризи, для антикризової діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та враховуючи, що забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку, оздоровлення фінансово-кредитної сфери, зменшення позабанківського обігу грошової маси відповідно до статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» є одним з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

а) забезпечити внесення в установленому порядку змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», передбачивши створення Стабілізаційного фонду та спрямування до нього надходжень від приватизації об'єктів державної власності, що будуть отримані до кінця року, та коштів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (крім рефінансування), та визначити основні напрями його використання;

б) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:

бездефіцитність бюджету (поточного споживання);

скорочення видатків на утримання органів управління, в тому числі видатків на утримання Секретаріату Президента України, Державного управління справами, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, щонайменше на 20 відсотків;

збереження досягнутого реального рівня соціальних стандартів;

наповнення Стабілізаційного фонду за рахунок надходжень від приватизації об'єктів державної власності та коштів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (крім рефінансування), в обсягах, необхідних для фінансування заходів для мінімізації впливу кризи на економіку України;

збільшення частки бюджетних видатків інвестиційного спрямування, зокрема, для фінансування інфраструктурних проектів;

надання державних гарантій для залучення підприємствами коштів з метою виконання експортних контрактів;

в) регулярно узгоджувати із Національним банком України графік та обсяги випуску грошей в економіку;

г) здійснювати видатки за незахищеними статтями бюджету в межах наявних ресурсів без збільшення обсягів державного боргу понад обсяги, визначені у Державному бюджеті України на 2008 рік;

д) провести термінові консультації з міжнародними фінансовими організаціями, Європейською Комісією, урядами іноземних держав щодо одержання фінансової підтримки для реалізації інфраструктурних проектів;

е) активізувати роботу з Міжнародним валютним фондом для отримання стабілізаційної позики;

є) тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт відповідно до статті 12 ГАТТ 1994 стосовно заходів з регулювання платіжного балансу;

ж) забезпечити протягом місяця повернення з Державного бюджету України платникам податку на додану вартість заявлених до відшкодування сум податку, що підтверджені перевірками та наявністю повернутої у 60-денний строк валютної виручки за експорт товарів і послуг, запровадження спрощеного механізму відшкодування податку на додану вартість експортерам за умови надходження валютної виручки;

з) вжити заходів щодо невідкладного скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення;

и) забезпечити у місячний строк прийняття рішення про приведення цін на природний газ для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня, що має включати інвестиційну складову для нарощення власного видобутку газу;

і) разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити у місячний строк:

вільний продаж земельних ділянок на аукціонах для реалізації інвестиційних проектів;

приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня, що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг;

ї) затвердити разом із Фондом державного майна України у триденний строк перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2009 році, та забезпечувати надходження коштів від приватизації у повному обсязі до Стабілізаційного фонду.

2. Запропонувати Національному банку України:

а) збільшити з 1 квітня 2009 року нормативи резервування за кредитними операціями по кредитах, інформацію щодо яких не внесено до кредитних історій;

б) розробити механізми обмеження верхньої межі ставки залучення банківськими установами на внутрішньому ринку депозитів фізичних осіб;

в) вжити разом із Кабінетом Міністрів України протягом двох тижнів заходів щодо відновлення нормальної діяльності Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, розглянувши можливість використання в разі потреби коштів державного бюджету, залучення до таких заходів державних банків;

г) посилити вимоги щодо прозорості корпоративного управління банками, зокрема визначення реальних власників банків, та їх відповідальність за підтримання фінансової стабільності банків;

д) не допускати дострокового погашення позик, отриманих резидентами України за кордоном;

е) скласти разом із Кабінетом Міністрів України прогнозний платіжний календар основних валютних надходжень та платежів на 2009 рік за всіма категоріями позичальників, розглянути загрози виникнення неплатоспроможності у розрізі окремих позичальників;

є) зупинити на 6 місяців видачу ліцензій резидентам України на здійснення інвестицій за кордон;

ж) запровадити норматив резервування для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків у розмірі 100 відсотків від обсягу наданих кредитів на споживчі потреби;

з) запровадити механізм оперативного рефінансування банківських установ у разі погіршення їх платоспроможності;

и) запровадити цільове довгострокове рефінансування інвестиційних проектів, насамперед щодо розвитку інфраструктури, загальний обсяг якого у 2009 році має становити не менше половини середньорічного розміру зовнішніх запозичень суб'єктів господарювання приватної власності за останні три роки;

і) запровадити прозорий механізм прийняття рішень щодо виходу Національного банку України на валютний ринок України з валютними інтервенціями;

ї) забезпечувати додержання валютного курсу, визначеного основними засадами грошово-кредитної політики;

й) за участю Кабінету Міністрів України:

ужити в установленому порядку заходів щодо збільшення суми гарантування вкладів фізичних осіб щонайменше до 100 тисяч гривень та забезпечити додаткову капіталізацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 мільярд гривень за рахунок понадпланового прибутку Національного банку України;

прийняти у триденний строк необхідні рішення для спрощення досудового врегулювання спорів, пов'язаних із стягненням застави у разі невиконання позичальниками взятих зобов'язань.

3. Запропонувати наглядовим радам відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» ухвалити протягом тижня необхідні рішення для посилення контролю за діяльністю цих державних банків з метою забезпечення спрямування їх кредитних ресурсів відповідно на іпотечне кредитування та підтримку експорту.

4. Службі безпеки України за участю Генеральної прокуратури України вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, які вчиняють дії, що призводять до погіршення фінансової спроможності суб'єктів господарської діяльності.

5. Утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Міжвідомчу робочу групу з моніторингу ситуації на фінансовому ринку та підготовки пропозицій щодо реагування на можливі негативні тенденції (далі - Міжвідомча робоча група) у такому складі:

БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник Міжвідомчої робочої групи
ПИНЗЕНИК Віктор Михайлович - Міністр фінансів України, заступник керівника Міжвідомчої робочої групи
ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович - Міністр економіки України
ОНІЩУК Микола Васильович - Міністр юстиції України
ШАПОВАЛОВ Анатолій Васильович - перший заступник Голови Національного банку України (за згодою)
ШЛАПАК Олександр Віталійович - Перший заступник Глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України.

Міжвідомчій робочій групі інформувати щотижня Голову Ради національної безпеки і оборони України про тенденції розвитку ситуації на фінансовому ринку та стан виконання цього рішення, вносити у разі потреби пропозиції щодо коригування передбачених цим рішенням заходів.

6. Заслухати 24 листопада 2008 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони України інформацію Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, керівника Міжвідомчої робочої групи про хід виконання цього рішення, в подальшому заслуховувати таку інформацію щомісяця.

Голова Ради національної безпеки і оборони України            В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України       Р.БОГАТИРЬОВА