Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 705/2008 / 2008-08-20

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року «Про ситуацію навколо пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 серпня 2008 року «Про ситуацію навколо пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» (додається).

2. Затвердити Порядок узгодження з компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України (додається).

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України          Віктор ЮЩЕНКО

13 серпня 2008 року

 


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 13 серпня 2008 року

Про ситуацію навколо пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України

Рада національної безпеки і оборони України, виходячи з інтересів національної безпеки держави, проаналізувала ситуацію, що склалася навколо пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України, та проблеми, які виникають у зв'язку з цим, і констатує необхідність вжиття невідкладних заходів, зокрема, додаткового правового регулювання.

В Україні відсутній чіткий механізм, який би передбачав узгодження з відповідними компетентними органами держави пересувань військовослужбовців, військових кораблів (суден забезпечення) і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації.

Наслідком такої ситуації є безконтрольне, без відповідного узгодження пересування територією України військових формувань та військовослужбовців іншої держави поза місцями їх дислокації, що не відповідає інтересам національної безпеки України, несе потенційну загрозу життю та здоров'ю громадян України.

З огляду на наведене врегулювання питань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України, є нагальним.

Ураховуючи викладене та з метою запобігання потенційним загрозам національній безпеці України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Схвалити проект Порядку узгодження з компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України (додається).

2. Запропонувати Президентові України затвердити Порядок узгодження з компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України           В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України       Р.БОГАТИРЬОВА

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 серпня 2008 року № 705/200

ПОРЯДОК
узгодження з компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України

1. Цей Порядок визначає механізм узгодження з компетентними органами України пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - військові формування) поза місцями їх дислокації на території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: головний компетентний орган України - Міністерство оборони України; компетентні органи України - Міністерство закордонних справ України,

Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна митна служба України.

Терміни «військові формування», «місце дислокації», «особи, які входять до складу військових формувань» вживаються у значеннях, наведених у статті 2 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

3. Дія цього Порядку поширюється на військові формування, в тому числі підрозділи включно до відділення, що входять до складу таких формувань, військову техніку, в тому числі військові кораблі (судна забезпечення), які перебувають у них на озброєнні, а також осіб, які входять до складу військових формувань.

4. Головний компетентний орган України протягом доби після надходження від командування Чорноморського флоту Російської Федерації запиту щодо надання дозволу на здійснення пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України (далі - дозвіл), за встановленою Міністерством оборони України формою, що подається не менш як за десять робочих днів до початку таких пересувань, надсилає копію зазначеного запиту компетентним органам України для розгляду.

5. При розгляді питання щодо надання дозволу компетентні органи України можуть додатково запитувати від командування Чорноморського флоту Російської Федерації інші відомості, що стосуються таких пересувань територією України.

6. Головний компетентний орган України протягом семи робочих днів після надходження від командування Чорноморського флоту Російської Федерації запиту щодо надання дозволу письмово інформує за встановленою Міністерством оборони України формою командування Чорноморського флоту Російської Федерації та компетентні органи України про надання зазначеного дозволу або про відмову в його наданні, якщо хоч один із компетентних органів України не надав згоди на такий дозвіл.

7. Якщо пересування, пов'язані з діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, здійснюються щоденно або систематично, дозвіл може надаватися, як виняток, на строк до одного місяця.

У такому випадку головний компетентний орган України може запитувати від командування Чорноморського флоту Російської Федерації додаткову інформацію.

У разі виникнення пожежі, ситуації техногенного або природного характеру, потреби у наданні невідкладної медичної допомоги дозвіл може надаватися в усній формі за погодженням із відповідальною особою, яка визначається керівником головного компетентного органу України, з подальшим оформленням такого дозволу в установленому порядку.

8. Пересування, пов'язані з діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, здійснюються у світлий період доби, їх максимальна тривалість не може перевищувати дванадцяти годин.

Переміщення небезпечних вантажів або проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів здійснюються згідно з пунктами 2 та З статті 15 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та з додержанням установлених правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

9. У разі здійснення пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, військовослужбовці, які входять до складу зазначених формувань, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу військовослужбовця (військовий квиток) та підтверджують право в'їзду на територію України, а також дозвіл на пересування.

10. Компетентні органи України мають право у межах своїх повноважень здійснювати контроль та проводити перевірку пересувань, пов'язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, зокрема, наявності дозволу у військовослужбовців, які входять до складу військових формувань.

Перевірка може проводитися протягом усього періоду пересування та/або у кінцевому пункті призначення.

11. У разі виявлення фактів порушення цього Порядку компетентні органи України у межах своїх повноважень уживають заходів щодо припинення такого порушення та невідкладно порушують питання перед головним компетентним органом України про скасування дозволу.

12. Питання щодо здійснення пересувань військовослужбовців, які входять до складу військових формувань, поза місцями їх дислокації на території України, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Глава Секретаріату Президента України       В.БАЛОГА