Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 590/2008 / 2008-06-27

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1 . Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                Віктор ЮЩЕНКО

26 червня 2008 року 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 16 травня 2008 року

Про стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Розглянувши проблеми функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Рада національної безпеки і оборони України відмічає системний характер загроз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через критичний стан основних виробничих фондів підприємств, систем життєзабезпечення, збільшення масштабів надзвичайних ситуацій при недостатній ефективності заходів щодо їх запобігання та нейтралізації внаслідок відсутності комплексного підходу до формування та реалізації державної політики в зазначеній сфері.

Недосконалість та суперечливість окремих положень правової бази у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, неналежний рівень наявних фінансових, матеріальних ресурсів та відповідних резервів, непослідовність політичних рішень, спрямованих на зниження рівня ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, незадовільний технічний стан сил цивільного захисту свідчать про недостатню адекватність діючої системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації існуючим загрозам.

З огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності функціонування та посилення надійності єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатньою діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

2. Кабінету Міністрів України:

1) з метою вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України:

а) протягом 2008 року проект Кодексу України про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (цивільний захист), передбачивши в ньому, зокрема, визначення термінології, встановлення єдиних вимог до створення і функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, її функціональних та територіальних підсистем; засади створення структурних підрозділів з питань цивільного захисту відповідних функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту в центральних органах виконавчої влади; порядок залучення аварійно-рятувальних служб, частин і підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

б) у шестимісячний строк законопроекти:

про Загальнодержавну цільову програму розвитку цивільного захисту населення і територій на 2009 - 2013 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, природного та військового характеру, вдосконалення єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, розвитку та технічного переоснащення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інших державних аварійно-рятувальних служб, створення єдиної державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, створення місцевої пожежної охорони в сільських населених пунктах, які знаходяться на значній відстані від підрозділів пожежної охорони;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо:

- створення та використання оперативного фінансового резерву Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій;

- збереження захисних споруд цивільної оборони, передбачивши, зокрема, визначення нових економічно обгрунтованих підходів та механізмів щодо збереження та поповнення фонду захисних споруд, утримання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) в готовності до використання за призначенням, у тому числі при зміні власника (балансоутримувача), оренди захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

- зменшення рівня оподаткування підприємств, установ і організацій, які утримують захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) і підрозділи пожежної охорони;

2) з метою вдосконалення організаційно-управлінської структури єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, ефективної реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру:

а) опрацювати у тримісячний строк питання щодо створення спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розглянувши при цьому питання створення мобільних авіаційних загонів у їх складі;

б) вжити в установленому порядку заходів щодо створення протягом 2008 - 2009 років та постійного функціонування єдиного державного реєстру сил і засобів цивільного захисту, із вміщенням до нього відомостей про склад сил і засобів цивільного захисту, матеріально-технічне оснащення, можливості та зони відповідальності, порядок оповіщення населення;

в) забезпечити створення протягом 2008 - 2009 років цілісної системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій у сфері природно-техногенної безпеки, передбачивши, зокрема, розроблення механізму прогнозування надзвичайних ситуацій в окремих галузях економіки та сферах життєдіяльності населення;

3) з метою вдосконалення підзаконного регулювання функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій:

а) здійснити у двомісячний строк аналіз стану виконання плану заходів з розвитку та супроводження Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 2006 - 2010 роки та за його результатами внести до плану зміни щодо його актуалізації;

б) у тримісячний строк:

внести зміни до Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 192, щодо приведення порядку оповіщення і забезпечення зв'язку у відповідність із сучасними вимогами, передбачивши, зокрема, залучення операторів мобільного зв'язку до оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій;

розробити та затвердити порядок проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

в) у шестимісячний строк:

розробити та затвердити:

- програму медико-санітарного забезпечення населення в особливий період, розвитку Державної служби медицини катастроф;

- типові табелі оснащення професійних аварійно-рятувальних служб;

опрацювати питання створення невоєнізованих формувань цивільного захисту та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

4) з метою підвищення ефективності функціонування і рівня надійності функціональних  та  територіальних  підсистем  єдиної  державної  системи захисту населення і територій:

а) розглянути питання щодо внесення змін до Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій в частині забезпечення додержання протипожежних вимог, передбачених нормативно-правовими актами, які набули чинності після введення в експлуатацію енергоблоків атомних станцій;

б) вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення протягом року фінансування бюджетних програм на закупівлю спеціальної пожежної техніки, засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів для пожежних та аварійно-рятувальних служб і підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

в) у шестимісячний строк:

розробити та затвердити Державну програму протимінної діяльності на 2009 - 2014 роки, передбачивши заходи щодо соціального захисту населення;

визначити переліки документації на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та включення відповідної документації до галузевих та регіональних страхових фондів документації;

5) з метою створення системи раціональної превентивної безпеки:

а) опрацювати у місячний строк питання щодо розмежування функцій державного управління та державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

б) у шестимісячний строк:

розробити та затвердити методику оцінки ризиків об'єктів підвищеної небезпеки;

вжити заходів щодо запровадження міжнародних стандартів серії ОНSAS 18000 «Системи управління професійною безпекою та здоров'ям»;

6) з метою поліпшення кадрового забезпечення єдиної державної системи захисту населення і територій:

а) забезпечити в повному обсязі фінансування потреб Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у зв'язку з упорядкуванням структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу;

б) вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення фінансування бюджетних програм на будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу;

в) опрацювати питання щодо поліпшення матеріальної та навчально-методичної бази, кадрового забезпечення навчальних закладів цивільного захисту;

г) вжити заходів до вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників за навчальними програмами, що відповідають державним стандартам освіти, з визначенням закладів, установ у сфері цивільного захисту, які реалізують зазначені програми та мають право на видачу сертифіката затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи зразка;

д) опрацювати питання щодо доповнення у двомісячний строк Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, позицією стосовно працівників аварійно-рятувальних служб (підрозділів).

3. Кабінету Міністрів України разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:

1) вирішити у двомісячний строк питання щодо належності матеріально-технічних складів цивільної оборони (II групи) та видатків на їх утримання;

2) протягом 2008 - 2009 років:

провести технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

забезпечити створення матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у відповідності з вимогами нормативно-правових актів.

4. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

1) у тримісячний строк:

провести інвентаризацію платних послуг, що надаються підрозділами Державної пожежної охорони, аварійно-рятувальними службами, бюджетними установами державної системи страхового фонду документації, та в разі необхідності внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо оптимізації їх номенклатури та розмірів плати за надання таких послуг;

вжити заходів щодо створення в установленому порядку реєстру експертів для залучення до ліквідації надзвичайних ситуацій за видами та рівнем надзвичайних ситуацій;

2) у шестимісячний строк:

забезпечити запровадження в установленому порядку державного обліку захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

розробити організаційні заходи на період до 2012 року і проекти нормативно-правових актів для впровадження державної диспетчерської служби за єдиним телефонним номером 112;

здійснювати перевірки лісових пожежних станцій та готовність їх до гасіння лісових пожеж.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) вжити заходів щодо:

приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків та будинків підвищеної поверховості, забезпечити їх належне функціонування;

внесення у шестимісячний строк у встановленому порядку змін до регіональних та місцевих правил забудови щодо обов'язкового додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній та містобудівній документації;

створення протягом 2008 року територіальних центрів екстреної медичної допомоги Державної служби медицини катастроф, протягом 2008 - 2009 років - професійних комунальних аварійно-рятувальних служб та добровільних рятувальних формувань;

2) передбачати при формуванні республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів на 2009 та наступні роки видатки на технічне переоснащення регіональних систем централізованого оповіщення.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                                        В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України                                     Р.БОГАТИРЬОВА