Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 463/2008 / 2008-05-20

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави»  

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» (додається).

Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                                      Віктор ЮЩЕНКО

20 травня 2008 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 16 травня 2008 року

Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави

Розглянувши комплекс проблем, пов'язаних із розвитком України як морської держави, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність загрозливих явищ та системних недоліків у цій сфері.

Унаслідок практичної втрати основного потенціалу вітчизняного морського флоту стан морських перевезень не відповідає потребам економіки України.

Вітчизняне суднобудування зорієнтовано в основному на виконання експортних замовлень, у той час як забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та загонів Морської охорони Державної прикордонної служби України сучасними кораблями залишається недостатнім, а наявні кораблі флоту виходять з експлуатації без відповідної заміни. Діюча система добору та підготовки кадрів не забезпечує оновлення складу робітників основних суднобудівних спеціальностей.

Майже третина причального фронту перебуває у незадовільному технічному стані, що обмежує потенційні можливості вітчизняних портів. За відсутності належного державного фінансування та недостатніх інвестицій портове господарство не встигає за потребами у обробленні вітчизняних та транзитних вантажів.

Система забезпечення безпеки мореплавства є морально і фізично застарілою. Забезпечення сучасного контролю за навігаційною обстановкою та надання своєчасної допомоги вітчизняним та іноземним плавзасобам у надзвичайних ситуаціях унеможливлюється відсутністю в України власної інтегрованої супутникової системи зв'язку.

Сили й засоби рятування на водах розпорошені між відомствами, діяльність яких не узгоджена.

Відсутня державна стратегія щодо освоєння вуглеводневого потенціалу морського шельфу, не приділяється достатньої уваги розвитку морського туризму.

З огляду на загрозливу ситуацію, що склалася у морегосподарському комплексі, а також ураховуючи, що критичний стан основних виробничих фондів провідних галузей промисловості, до яких належить, зокрема, суднобудування, відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки і оборони України» віднесено до основних загроз національній безпеці в економічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати незадовільним і таким, що не відповідає інтересам національної безпеки, рівень використання наявного потенціалу морської галузі.

2. Вважати недостатньою роботу Кабінету Міністрів України з формування основ морської політики України.

3. Кабінету Міністрів України:

1) утворити у складі Міністерства транспорту і зв'язку України Морську адміністрацію України як орган, відповідальний за реалізацію державної політики у морській галузі, серед основних функцій якого передбачити, зокрема:

виконання зобов'язань за міжнародними договорами України у галузі торговельного мореплавства;

забезпечення додержання законодавства і вимог міжнародних договорів України в галузі мореплавства;

організацію державної системи забезпечення безпеки судноплавства в територіальному морі, внутрішніх водах України і в портах;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері торговельного мореплавства, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій сфері;

2) утворити як постійно діючий орган Кабінету Міністрів України Урядовий комітет з морської діяльності;

3) утворити у складі Міністерства промислової політики України орган, відповідальний за реалізацію державних програм у сферах суднобудування та воєнного кораблебудування;

4) опрацювати у двомісячний строк питання щодо створення при Міністерстві транспорту і зв'язку України державного підприємства - національного логістично-фрахтового центру з метою розвитку фрахтової, експедиційної, агентської та логістичної діяльності;

5) розробити у двомісячний строк план дій, спрямованих на: визначення шляхів вирішення існуючих проблем, пов'язаних із подальшим функціонуванням та перспективами розвитку Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» та відкритого акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство»;

уніфікацію нормативно-правової бази, що регулює транспортну діяльність на морі, її адаптацію до європейських стандартів;

6) розробити до 1 жовтня 2008 року та подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект Морської доктрини України;

7) розробити в шестимісячний строк та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про прилеглу морську зону України, про морську галузь України, вжити заходів щодо належного супроводження у Верховній Раді України законопроекту про морські порти, забезпечивши вирішення питань щодо недопущення відчуження з державної власності акваторії, земель морських портів, причалів, залізничних і автомобільних під'їзних шляхів, а також щодо ефективного адміністративного управління портами;

8) визначити доцільність створення Державної лізингової компанії для стимулювання становлення та розвитку національного судновласника, розвитку підприємництва у цій галузі;

9) розробити у тримісячний строк та затвердити Положення про державну систему управління безпекою судноплавства, включаючи національну систему пошуку та рятування на морі;

10) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 «Про місцеві податки і збори», Законів України «Про систему оподаткування», «Про Єдиний митний тариф», «Про податок на додану вартість», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про плату за землю», «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо:

створення з додержанням вимог СОТ економічно обгрунтованого податкового та митного режиму, спрямованого на відновлення національного морського торговельного флоту та відродження суднобудівної та судноремонтної промисловості;

створення Українського міжнародного реєстру суден як частини Державного суднового реєстру України;

запровадження порядку оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою операцій, пов'язаних із перевантаженням та перевезенням вантажів підприємствами морського та річкового флоту;

11) з метою стимулювання розвитку суднобудівної галузі:

опрацювати у тримісячний строк питання щодо реалізації проектів будівництва серії танкерів для транспортування нафти і нафтопродуктів та газовозів для транспортування скрапленого природного газу;

ужити протягом 2008 року комплексні заходи, спрямовані на стимулювання замовлень українських підприємств на будівництво та оновлення суден риболовецького флоту на вітчизняних суднобудівних заводах;

забезпечити протягом 2008 року запровадження державної системи комплексної підтримки експорту морської техніки українського виробництва цивільного та військового призначення;

12) з метою підвищення ефективності роботи рибопромислового флоту у двомісячний строк:

а) розглянути питання про можливість фінансування членства України у міжнародних організаціях з управління рибальством із загального фонду Державного бюджету України;

б) здійснити заходи щодо вдосконалення системи державного контролю уловів водних живих ресурсів та продуктів їх переробки у морських рибних портах України всіма відповідними суб'єктами підприємницької діяльності;

в) опрацювати механізм відшкодування частки вартості пального вітчизняним рибальським компаніям, які постачають рибо- та морепродукти на внутрішній ринок України;

13) з метою забезпечення розвитку морських транспортних коридорів та морської інфраструктури у тримісячний строк:

а) визначити доцільність реалізації в українських портах проекту днопоглиблювальних робіт для прийому танкерів вантажомісткістю понад 100 тисяч тонн;

б) розробити відповідно до норм СОТ та затвердити заходи, спрямовані на:

розширення мережі терміналів та узгодження перевізних спроможностей і потужностей для зберігання вантажу між автомобільним, залізничним і водним транспортом у схемах комбінованих (інтермодальних) перевезень;

удосконалення тарифної політики на транспорті, спрощення механізмів контролю у пунктах пропуску через державний кордон України для морського сполучення та інших заходів, спрямованих на прискорений розвиток прямого контейнерного сервісу;

удосконалення нормативно-правового забезпечення використання державного майна під час спільної діяльності у морських портах;

в) ужити заходів щодо повного відновлення суднового глибоководного ходу Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти Дунаю;

г) утворити для всебічного вивчення екологічних наслідків господарського використання дельти Дунаю міжвідомчу комісію, залучивши до її складу міжнародних експертів;

д) передбачити будівництво шляхів залізничного, автомобільного сполучення, ліній електропередач для районів українського Задунав'я, а також забезпечити трансляцію програм українського телебачення та радіо для цих районів;

14) з метою використання ресурсного потенціалу континентального шельфу України та Світового океану:

а) прийняти у двомісячний строк нормативні акти, необхідні для належного виконання Закону України «Про угоди про розподіл продукції», зокрема, щодо механізму, строків та обліку сплати інвесторами податку на прибуток, одержаного від виконання зазначених угод;

б) підготувати у шестимісячний строк комплексну програму освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу Чорного та Азовського морів, передбачивши у ній заходи, спрямовані, зокрема, на активне залучення приватних інвестицій;

в) забезпечити у шестимісячний строк усунення існуючих перешкод у залученні українськими державними компаніями провідних нафтогазових компаній світу для спільного освоєння вуглеводневих родовищ на шельфі;

г) розробити до кінця 2008 року Національну програму досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009-2034 роки;

д) для належного виконання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд»:

забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо угод про розподіл продукції, зобов'язань Кабінету Міністрів України за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд»;

вжити невідкладних заходів щодо скасування рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 5 грудня 2007 року №3183 компанії «Венко Прикерченська Лтд»;

невідкладно затвердити персональний склад представників української сторони в Координаційному комітеті з питань діяльності сторін під час виконання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд»;

розглянути внесені інвестором відповідно до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» програми робіт відповідно на 2007 та 2008 роки;

15) з метою розвитку рекреаційного та туристичного потенціалу приморських територій у тримісячний строк:

а) вжити заходів щодо підготовки і затвердження регіональних програм розбудови морської туристичної та курортної інфраструктури, передбачивши в них, зокрема, заходи щодо забезпечення належної безпеки туристів водних видів відпочинку та розвитку морського та яхтового туризму;

б) забезпечити збільшення кількості національних парків та заповідників на базі природних комплексів з метою досягнення середньоєвропейського коефіцієнту;

16) для забезпечення безпеки та обороноздатності України в акваторіях Чорного та Азовського морів:

а) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України до 1 жовтня 2008 року законопроекти:

про Державну цільову програму розвитку кораблебудування на період до 2035 року;

про Програму комплексних невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення готовності Військово-Морських Сил Збройних Сил України до виконання ними завдань за призначенням, передбачивши, зокрема:

- відновлення та підтримання технічної готовності, а також модернізацію наявних корабельного складу, озброєння і військової техніки Військово-Морських Сил Збройних Сил України, забезпечення їх використання до 2015 року;

- оснащення Військово-Морських Сил Збройних Сил України новітніми зразками морської зброї та озброєння відповідно до сучасних вимог;

- розвиток інфраструктури пунктів базування бойових кораблів та допоміжних суден, обладнання місць стоянок сучасними системами забезпечення та комунікаціями;

нормативно-правове врегулювання використання бойовими кораблями Військово-Морських Сил Збройних Сил України причалів морських портів України, в тому числі приватного, на безоплатній основі;

- розвиток морської авіації, ведення розвідки, забезпечення пошуку підводних об'єктів та швидкого реагування на аварії (катастрофи) на морі;

- розвиток пошуково-рятувальних сил та засобів українського флоту;

- забезпечення соціальних гарантій та мотивації військової служби на українському флоті з урахуванням досвіду провідних морських держав Європи та світу;

б) передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2009 рік кошти:

фінансування заходів із розбудови сучасної інфраструктури морських кордонів та оновлення сил загонів Морської охорони Державної прикордонної служби України та прикордонної авіації, зокрема модернізації та оновлення корабельно-катерного складу, переоснащення кораблів сучасними засобами радіолокаційного спостереження, автоматизованого зв'язку і передачі координат, удосконалення системи технічного спостереження і висвітлення надводної обстановки та системи автоматизованих пунктів управління на морській ділянці державного кордону, оновлення авіаційної техніки літаками середнього та легкого класів, впровадження безпілотних літальних апаратів, сучасних технічних засобів повітряної розвідки;

створення національної системи моніторингу плавзасобів та регіональної телекомунікаційної системи, а також системи прикордонного зв'язку на базі національного супутника зв'язку;

в) затвердити у двомісячний строк комплекс заходів зі створення Єдиної національної автоматизованої системи висвітлення надводної та підводної обстановки вздовж морського узбережжя України, передбачивши введення в експлуатацію в 2008-2012 роках відповідного національного орбітального комплексу;

г) вирішити у двомісячний строк питання щодо дальшого використання недобудованого ракетного крейсера «Україна»;

д) вжити у двомісячний строк заходів щодо комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні;

е) підготувати у двомісячний строк та забезпечити внесення в установленому порядку законопроекту щодо припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації;

є) розробити і затвердити до 1 жовтня 2008 року комплекс заходів, спрямованих на забезпечення адекватного реагування на сучасні загрози національній безпеці України з моря, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

оснащення морських спеціальних підрозділів сучасними зразками протидиверсійного та водолазного озброєння;

створення стаціонарних та мобільних систем виявлення несанкціонованих підводних об'єктів у межах портових вод та в районах розташування вітчизняного нафтогазового комплексу на континентальному шельфі;

створення правової бази та системи реагування на сучасні загрози національній безпеці України з морського напрямку та проведення доглядів підозрілих суден, які входять у територіальні води України;

ж) забезпечити в установленому порядку участь України в заходах з підтримання міжнародної безпеки на морі, зокрема в антитерористичній операції в Середземному морі «Активні зусилля», ініціативі «Чорноморська гармонія», Чорноморській групі Військово-Морського Співробітництва «БЛЕКСІФОР», морських силах реагування НАТО на кризові ситуації, інших заходах подібного спрямування;

17) з метою розвитку міжнародного співробітництва:

а) вжити заходів щодо:

завершення договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону між Україною та Російською Федерацією в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці;

укладення міжнародних договорів щодо надання українським річковим суднам права плавання внутрішніми водними шляхами іноземних держав;

приєднання України до Угоди держав - членів Організації Економічного Співробітництва та Розвитку щодо нормальних умов конкуренції в комерційному суднобудуванні та судноремонті;

б) затвердити у двомісячний строк комплекс заходів, спрямованих на розв'язання проблемних питань, пов'язаних із спорудженням транспортно-енергетичного комплексу в селищі Джурджулешти (Республіка Молдова);

в) вжити до кінця 2008 року заходів щодо підвищення ефективності діяльності українських представників у Міжнародному органі з морського дна та Міжнародному трибуналі з морського права і поновлення переговорів зі Спільною Організацією «Інтерокеанметал» про можливість приєднання України до цієї міжнародної організації;

18) з метою забезпечення підготовки кадрів для морегосподарського комплексу:

а) затвердити державну цільову програму забезпечення підготовки кадрів для морегосподарського комплексу;

б) передбачити у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки бюджетні видатки в обсягах, необхідних для належного фінансування підготовки кадрів суднобудівних, морських та рибопромислових професій.

4. Відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» утворити Міжвідомчу робочу групу з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» (далі - Міжвідомча робоча група) у такому складі:

БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник Міжвідомчої робочої групи
СОБОЛЄВ Борис Володимирович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник керівника Міжвідомчої робочої групи
ЄХАНУРОВ Юрій Іванович - Міністр оборони України
КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)
МАЛОМУЖ Микола Григорович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
МЕДВЕДЬКО Олександр Іванович - Генеральний прокурор України (за згодою)
НАЛИВАЙЧЕНКО - Валентин Олександрович перший заступник Голови Служби безпеки України - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України
ОГРИЗКО Володимир Станіславович - Міністр закордонних справ України
ОНІЩУК Микола Васильович - Міністр юстиції України
ФІЛІПЧУК Георгій Георгійович - Міністр охорони навколишнього природного середовища України.

Міжвідомчій робочій групі вивчити у двотижневий строк рішення та інші документи щодо підготовки та проведення відкритого конкурсу на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, підготовки та укладення угоди про розподіл вуглеводнів щодо їх відповідності законодавству України, а також стан виконання учасниками зобов'язань за угодою та підготувати відповідні висновки для розгляду Радою національної безпеки і оборони України.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надавати міжвідомчій робочій групі інформацію, документи та матеріали, необхідні для її роботи.

5. Генеральному прокуророві України невідкладно провести перевірку додержання законів при виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» і при прийнятті рішення про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 5 грудня 2007 року № 3183 компанії «Венко Прикерченська Лтд» та за результатами перевірки вжити в разі необхідності відповідних заходів реагування.

6. Запропонувати Президентові України встановити День флоту України в останню неділю квітня.

7. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України щоквартально інформувати Президента України про хід виконання цього рішення.

Голова Ради національної безпеки і оборони України            В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України        Р.БОГАТИРЬОВА