Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 377/2008 / 2008-04-23

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України»

 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України                                                                                                                             Віктор ЮЩЕНКО

23 квітня 2008 року 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 21 березня 2008 року

Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України

Розглянувши комплекс питань щодо реалізації державної політики та забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері, констатуючи наявність гострих проблем, явищ та чинників, що створюють небезпеку національним інтересам України в цій сфері та негативно впливають на суспільний розвиток держави та реалізацію її євроінтеграційних прагнень, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк:

а) внести у зв'язку із впровадженням в Україні цифрових стандартів телерадіомовлення Раді національної безпеки і оборони України пропозиції щодо органу управління відповідними установами та підприємствами галузі зв'язку;

б) затвердити Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення, в якій передбачити, зокрема, не менше одного частотного покриття за рахунок державних передавальних засобів, забезпечення державної підтримки населення під час впровадження цифрового телерадіомовлення;

2) у двомісячний строк:

а) здійснити заходи щодо вдосконалення державного управління в інформаційній сфері, чіткого визначення повноважень та організації ефективної взаємодії органів державної влади із забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері, зокрема, розглянути питання щодо:

утворення на базі Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України центрального органу виконавчої влади у сфері зв'язку та інформатизації зі статусом державного комітету;

віднесення в установленому порядку до компетенції Державного комітету телебачення і радіомовлення України реалізації державної політики у сфері друкованих засобів масової інформації, зокрема здійснення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, а також контролю за дотриманням ними  вимог чинного законодавства;

б) затвердити:

Державну програму формування позитивного іміджу України;

заходи щодо фінансової підтримки інформаційно-роз'яснювальної діяльності культурно-інформаційних центрів при закордонних дипломатичних установах України, передбачивши розширення мережі таких центрів;

в) розробити за участю Антимонопольного комітету України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Фонду державного майна України та затвердити заходи щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації;

г) внести в установленому порядку пропозиції щодо ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

д) розробити та затвердити невідкладні заходи щодо припинення ввезення на митну територію України та виробництва в Україні телеприймачів, нездатних приймати телевізійний сигнал у стандарті «DVB-Т/МРЕG-4»;

3) у тримісячний строк:

а) затвердити заходи щодо:

розбудови загальнодержавної мережі автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

розширення вітчизняного мовлення на території інших держав іноземними мовами;

б) розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо реформування друкованих засобів масової інформації, що знаходяться у  державній та комунальній власності, в якому передбачити, зокрема, механізми забезпечення прав громадян на доступ до інформації шляхом державної підтримки соціальне значущих видань, а також друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

в) розробити за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та затвердити заходи щодо:

державної підтримки створення та розповсюдження телевізійних і радіопрограм вітчизняного виробництва;

пріоритетного включення у багатоканальні мережі мовлення програм вітчизняних телерадіоорганізацій;

г) розробити за участю Служби безпеки України і внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

регулювання обігу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, зокрема контролю за їх переміщенням через державний кордон України, а також установлення кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення, ввезення, зберігання та реалізацію спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

посилення кримінальної відповідальності за незаконне збирання, зберігання, використання або поширення персональних даних особи без її згоди, а також установлення відповідальності за незабезпечення захисту персональних даних, що піддаються автоматизованій обробці;

ратифікації Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру;

обов'язкового віднесення до інформації з обмеженим доступом персональних даних, а також відомостей, що надаються фізичними та юридичними особами органам державної влади, підприємствам і організаціям у зв'язку з виконанням їхніх повноважень та розголошення яких може завдати шкоди зазначеним особам;

правових механізмів виявлення, фіксації, кваліфікації, блокування та видалення з українського сегмента мережі Інтернет інформації, поширення якої заборонено законодавством України;

4) розробити і внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України проект Концепції національної інформаційної політики, яка визначатиме основні напрями, засади і принципи національної політики та механізми її реалізації, а також пріоритети розвитку інформаційної сфери, буде спрямована на створення умов для побудови в Україні розвинутого інформаційного суспільства, забезпечення пріоритетного розвитку інформаційних ресурсів та інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, захист національних моральних і культурних цінностей, забезпечення конституційних прав людини і громадянина на свободу слова та вільний доступ до інформації;

5) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України у двомісячний строк після схвалення Радою національної безпеки і оборони України концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України законопроект про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (нова редакція), розроблений на основі зазначеної концепції та з урахуванням досвіду європейських держав, і забезпечити його супроводження у парламенті;

6) вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належного фінансування з Державного бюджету України державних телерадіокомпаній та інформаційних агентств, а також виробництва і розповсюдження телевізійних та радіопрограм, виготовлених для державних потреб;

7) вжити за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення невідкладних заходів щодо забезпечення присутності програм вітчизняних телерадіоорганізацій у багатоканальних мережах інших держав;

8) здійснити комплекс заходів щодо впровадження операторами мобільного зв'язку GSM в Україні алгоритму А5/1;

9) вжити разом зі Службою безпеки України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України заходів щодо забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері під час підготовки до приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

2. Запропонувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити невідкладних заходів щодо:

удосконалення ліцензування мовлення, зокрема у частині забезпечення національних інтересів в інформаційній сфері, поліпшення охоплення населення вітчизняним інформаційним продуктом та підвищення якості наповнення національного інформаційного простору;

посилення контролю за додержанням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства про телебачення і радіомовлення, зокрема вимог щодо частки національного продукту в загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій та обов'язкової частки мовлення українською мовою.

3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку України розробити разом із Міністерством транспорту та зв'язку України, Міністерством оборони України, за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та затвердити у тримісячний строк заходи щодо забезпечення радіочастотним ресурсом України впровадження цифрового  телерадіомовлення, насамперед у прикордонних областях та Автономній Республіці Крим.

4. Запропонувати Верховному Суду України узагальнити судову практику розгляду справ, пов'язаних із питаннями регулювання  в інформаційній сфері.

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України:

вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

забезпечити підготовку до розгляду Радою національної безпеки і оборони України у липні 2008 року питання про хід впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні та забезпечення громадянам України доступу до телевізійного сигналу;

організувати підготовку проекту Доктрини інформаційної безпеки України і подати його у шестимісячний строк на затвердження Президентові України.

 

Голова Ради національної безпеки і оборони України                                                            В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України                                                         Р. БОГАТИРЬОВА