Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 640/2001 / 2001-08-20

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року "Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

1) передбачати, починаючи з 2002 року, в проектах Державного бюджету України кошти на фінансування наукової та науково-технічної діяльності відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" а також на впровадження пріоритетних інновацій у виробництво;

 

2) у місячний строк:

 

а) затвердити перелік державних наукових та науково-технічних програм відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2006 року;

 

б) проаналізувати ефективність проведення адміністративної реформи і підготувати пропозиції щодо впорядкування та утвердження оптимальної структури державних органів та установ, які реалізують наукову і науково-технологічну політику, в тому числі забезпечують впровадження результатів наукових розробок прикладного характеру;

 

3) у тримісячний строк:

 

а) підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України:

 

проекти законів України про оцінку інтелектуальної власності, про трансфер технологій, про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на період до 2005 року;

 

пропозиції щодо впровадження механізму диференційованого пільгового оподаткування підприємств залежно від рівня їх інноваційної активності, стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських установ і організацій до введення в господарський обіг нематеріальних активів, утворення галузевих інноваційних фондів;

 

проект Державної програми науково-технологічного розвитку України, в якому передбачити заходи щодо реалізації Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, а також положень Концепції (основи державної політики) національної безпеки України, що стосуються науково-технологічної сфери, та заходи з оновлення матеріально-технічної бази наукових і науково-дослідних установ, заохочення молоді до участі в науковій та науково-технічній діяльності;

 

б) ужити заходів щодо вдосконалення державного регулювання у сфері трансферу технологій та внести в установленому порядку пропозиції щодо визначення уповноваженого органу виконавчої влади, відповідального за координацію діяльності, пов'язаної з упровадженням, імпортом, експортом технологій та технологічного обладнання, забезпечення технологічної безпеки держави;

 

4) забезпечити протягом 2001 року суттєве підвищення заробітної плати наукових працівників, рівня їх соціального захисту, розробити програму надання молодим вченим пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла;

 

5) ужити заходів щодо вдосконалення регулювання процесів зовнішньої трудової міграції працівників науково-технологічної сфери, зокрема шляхом укладання відповідних міжнародних угод, спрямованих на захист прав та законних інтересів трудівників-мігрантів;

 

6) забезпечити, починаючи з 2002 року, підвищення кваліфікації державних службовців з питань організації інноваційної діяльності в Україні.

 

2. Міністерству освіти і науки України із залученням Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національної та галузевих академій наук України створити у тримісячний строк інформаційну базу даних щодо технологій, у тому числі подвійного призначення, для забезпечення відповідною науково-технічною і економічною інформацією органів виконавчої влади, підприємств, організацій.

 

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України:

 

ужити заходів щодо включення, починаючи з 2002 року, до навчальних планів вищих навчальних закладів спеціальних курсів з питань інноваційного розвитку економіки України;

 

ураховувати під час формування державного замовлення на підготовку фахівців потребу в них науково-технічної та інноваційної сфер.

 

4. Міністерству оборони України, Міністерству промислової політики України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України та Державній комісії з питань оборонно-промислового комплексу України розробити в двомісячний строк та подати в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення механізму фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, програм модернізації озброєнь та військової техніки, передбачивши, зокрема, використання на ці цілі коштів, одержаних від реалізації озброєння та військової техніки.

 

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям уживати, починаючи з 2002 року, відповідних заходів щодо стимулювання науково-технологічної та інноваційної діяльності з метою розвитку економіки регіонів.

 

6. Утворити Міжвідомчу комісію з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

 

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати в двомісячний строк проект положення про зазначену Міжвідомчу комісію та пропозиції щодо її складу.

 

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 20 серпня 2001 року N 640/2001