Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 188/2008 / 2008-03-03

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про Державний авіабудівний концерн "Авіація України"

 Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про Державний авіабудівний концерн "Авіація України" (додається).

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Положення про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2008 року N 188/2008

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2008 року

"Про Державний авіабудівний концерн "Авіація України"

З метою забезпечення опрацювання і комплексного вирішення питань щодо прискорення реформування і розвитку авіабудівної промисловості України Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Утворити Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України" (далі - Міжвідомча комісія).

2. Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії (додається).

3. Установити, що основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Державного авіабудівного концерну "Авіація України", посилення його впливу на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної авіаційної техніки;

опрацювання матеріалів та підготовка у місячний строк до розгляду Радою національної безпеки і оборони України питання щодо проблем розвитку вітчизняного авіабудування та стану виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року.

4. Кабінету Міністрів України утриматися від здійснення як таких, що можуть створити загрозу національним інтересам і національній безпеці України, заходів організаційно-кадрового характеру, реорганізації чи ліквідації Державного авіабудівного концерну "Авіація України" до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання з проблем розвитку вітчизняного авіабудування та стану виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року.

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Р.БОГАТИРЬОВА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради національної безпеки і

оборони України від 15 лютого 2008 року

СКЛАД

Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України"

ГАВРИШ Степан Богданович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, голова Міжвідомчої комісії

СОБОЛЄВ Борис Володимирович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Міжвідомчої комісії

БАРАШ Микола Якович - державний уповноважений Антимонопольного комітету України (за згодою)

БУЦА Богдан Еманоїлович - заступник Міністра оборони України

ДАВИДОВ Олександр Миколайович - заступник Міністра транспорту та зв'язку України - голова Державної авіаційної адміністрації

ЄФІМЕНКО Леонід Васильович - заступник Міністра юстиції України

ЗАРЕМБА Ігор Миколайович - головний контролер - директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Рахункової палати (за згодою)

ЗУБАРЄВ Валерій Володимирович - керівник управління проблем військово-технічної та військово-промислової політики департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України

КОМАРОВ Валерій Георгійович - перший заступник генерального директора Національного космічного агентства України

КУЗЬМІН Ренат Савелійович - заступник Генерального прокурора України (за згодою)

КУПЧИШИН Олександр Михайлович - заступник Міністра закордонних справ України

ЛЄДОМСЬКА Світлана Юріївна - заступник Голови Фонду державного майна України (за згодою)

ЛІСОВЕНКО Віталій Васильович - член правління відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (за згодою)

МИКУЛЯК Орест Васильович - завідувач відділу з питань авіаційної та ракетно-космічної галузі управління проблем військово-технічної та військово-промислової політики департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Міжвідомчої комісії

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович - віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України (за згодою)

НЕМІЛОСТІВИЙ Віталій Олександрович - перший заступник Міністра промислової політики України

ПАНТЕЛЕЄНКО Віктор Михайлович - заступник Міністра економіки України

РЕШЕТІЛОВ Ігор Валентинович - заступник Голови Державної служби експортного контролю України

СКИРТА Віктор Борисович - заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

СКЛЯР Олег Васильович - заступник Голови Служби безпеки України

СТРІХА Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України

УМАНСЬКИЙ Ігор Іванович - перший заступник Міністра фінансів України

ФЕДОРОВ Олександр Олегович - заступник Голови Державної митної служби України

ХИМЧЕНКО Сергій Миколайович - керівник департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України

ЧЕКАШКІН Сергій Вікторович - заступник Голови Державної податкової адміністрації України

ЮРЧЕНКО Володимир Іванович - заступник керівника управління економічної безпеки - завідувач відділу моніторингу економічної безпеки департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Р.БОГАТИРЬОВА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 3 березня 2008 року N188/2008

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України"

1. Міжвідомча комісія Ради національної безпеки і оборони України з вивчення ситуації, що склалася навколо Державного авіабудівного концерну "Авіація України" (далі - Міжвідомча комісія), є тимчасовим робочим органом, утвореним при Раді національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

1) здійснення аналізу:

результатів економічної діяльності Державного авіабудівного концерну "Авіація України" (далі - Концерн) та його учасників, ефективності використання ними бюджетних коштів та коштів, одержаних від виробничої, комерційної, торговельної та іншої господарської діяльності;

стану виконання учасниками Концерну зовнішньоекономічних контрактів з виробництва та поставки до іноземних держав літаків, комплектуючих до них та іншого обладнання;

стану підготовки і виробництва Концерном та його учасниками літаків, насамперед АН-148;

забезпечення Концерном авторського нагляду за експлуатацією повітряних суден;

ефективності використання майна Концерном та його учасниками, додержання ними вимог законодавства з питань інтелектуальної власності;

стану реалізації учасниками Концерну Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року;

стану виконання органами управління Концерну завдань щодо об'єднання розробників і виробників авіаційної техніки в єдиний комплекс з централізованим управлінням, реалізації єдиної науково-технічної, виробничої та економічної політики;

статутних документів Концерну та його учасників;

2) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Концерну, посилення його впливу на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної авіаційної техніки;

3) опрацювання матеріалів та підготовка до розгляду Радою національної безпеки і оборони України питання щодо проблем розвитку вітчизняного авіабудування та стану виконання Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року.

4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для її роботи;

утворювати у разі потреби експертні комісії та робочі групи для поглибленого вивчення конкретних проблем в авіабудівній галузі та підготовки пропозицій щодо їх розв'язання.

5. Міжвідомча комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.

Головою Міжвідомчої комісії за посадою є Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Міжвідомчої комісії має право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.

6. Голова Міжвідомчої комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

7. Основною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться в міру потреби.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Міжвідомчої комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

Для участі у засіданнях Міжвідомчої комісії можуть бути запрошені народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, учені та спеціалісти.

8. За результатами розгляду питань Міжвідомча комісія приймає рішення.

Рішення Міжвідомчої комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Міжвідомчої комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.

Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

9. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Секретаріату Президента України

В.БАЛОГА