Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 122/2008 / 2008-02-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ситуації на ринку природного газу"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ситуації на ринку природного газу" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 лютого 2008 року N 122/2008

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 лютого 2008 року

Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ситуації на ринку природного газу

Проаналізувавши фінансовий стан Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ситуацію на ринку природного газу, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність серйозних ускладнень у цій сфері.

Зважаючи на існуючі негативні чинники, що дестабілізують ситуацію на ринку природного газу, та враховуючи, що відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу віднесено до основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити у двотижневий строк збалансований фінансовий план Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"), розглянувши при цьому пропозиції цієї Компанії щодо основних напрямів скорочення дефіциту її фінансових ресурсів у 2008 році, зокрема:

а) переходу до економічно обгрунтованого рівня цін реалізації природного газу для всіх категорій споживачів, у тому числі населення;

б) приведення тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу у відповідність із економічно обгрунтованим рівнем витрат підприємств із газопостачання та газифікації;

в) НАК "Нафтогаз України" (за наявності укладених ним договорів поставки природного газу на поточний та наступні періоди) головним уповноваженим суб'єктом із формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовується для задоволення потреб кінцевих споживачів, у тому числі промислових;

г) одержання НАК "Нафтогаз України" в установленому порядку компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та цінами його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії для потреб населення відповідно до прогнозних обсягів споживання газу, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 57-р "Про затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу на 2008 рік";

д) одержання НАК "Нафтогаз України" в установленому порядку частини прибутку (дивідендів) за 2006 рік відповідно до її частки у статутному капіталі (фонді) відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного товариства "УкрГаз-Енерго";

е) залучення кредитів для рефінансування існуючої заборгованості за кредитами та за облігаціями позики НАК "Нафтогаз України";

є) оптимізації витрат, поточних капітальних вкладень та інвестицій НАК "Нафтогаз України";

2) передбачити у проекті закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України":

- здійснення НАК "Нафтогаз України" взаєморозрахунків із бюджетом у рахунок компенсації різниці між цінами на природний газ у першому півріччі 2006 року та в четвертому кварталі 2007 року;

- виключення статті 81 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

- коригування норм частини сьомої статті 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" в частині надання НАК "Нафтогаз України" дозволу на використання частини прибутку (дивідендів) за 2007 рік відповідно до її частки у статутному капіталі (фонді) відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та у статутному капіталі (фонді) закритого акціонерного товариства "УкрГаз-Енерго" для господарської діяльності;

- встановлення суб'єктам господарювання, які здійснюють видобуток природного газу, рентної плати за природний газ у розмірі, який стимулюватиме його реалізацію для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення;

- створення належних умов для своєчасного та повного обслуговування заборгованості за кредитами та за облігаціями позики НАК "Нафтогаз України";

- забезпечення оптимізації податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України";

3) підготувати та подати у місячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів щодо дієвого механізму забезпечення прав підприємств, що здійснюють постачання природного газу, як кредиторів, за існуючими борговими зобов'язаннями підприємств комунальної теплоенергетики за угодами з постачання природного газу;

4) розробити та запровадити з 1 липня 2008 року ефективну, економічно обгрунтовану і технічно захищену систему диспетчерського управління НАК "Нафтогаз України" газопроводами високого, середнього та низького тиску;

5) розробити разом із Національною академією наук України із залученням Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України та затвердити у місячний строк концепцію розвитку газового ринку;

6) затвердити у тритижневий строк за результатами виконання доручень, передбачених цим рішенням, уточнений баланс надходження та розподілу природного газу на 2008 рік.

2. НАК "Нафтогаз України":

1) провести невідкладно переговори та укласти прямі договори на закупівлю за імпортом природного газу в обсягах, необхідних для забезпечення балансу надходження та розподілу природного газу, за ціною на митному кордоні України не вище розрахункової, що закладена в Державному бюджеті України на 2008 рік;

2) забезпечити в установленому порядку проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного товариства "УкрГаз-Енерго" для визначення розміру і перерахування частини прибутку (дивідендів) НАК "Нафтогаз України" як акціонеру названих товариств;

3) забезпечити проведення у місячний строк звірки взаємних розрахунків між учасниками договорів про постачання природного газу з Туркменистану, про фінансування виконання будівельних робіт у Туркменистані та про виконання будівельних робіт у Туркменистані;

4) розробити та у місячний строк подати в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проект програми енергозбереження у нафтогазовій сфері.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

вживати невідкладних заходів щодо підвищення дисципліни розрахунків підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ;

надавати щомісяця Секретареві Ради національної безпеки і оборони України звіти про хід роботи з підвищення дисципліни та стан розрахунків підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ.

Покласти персональну відповідальність за належне виконання цього пункту на Прем'єр-міністра України, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Генеральному прокуророві України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз України", що проводиться на виконання Указу Президента України від 8 січня 2008 року N 2 "Питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", здійснити у місячний строк ретельний аналіз кожного факту порушення цією Компанією законодавства, в тому числі нецільового використання коштів, та за результатами аналізу вжити в установленому порядку вичерпних заходів реагування. Про результати поінформувати Раду національної безпеки і оборони України.

5. Заслухати у березні 2008 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони України інформацію про хід виконання цього рішення, рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради Національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки" та Указу Президента України від 8 січня 2008 року N 2 "Питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В.ЮЩЕНКО

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Р.БОГАТИРЬОВА