Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 121/2008 / 2008-02-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель" (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити постійну роботу робочих груп з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель, утворених при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих державних адміністраціях, та щоквартальне підбиття підсумків роботи зазначених робочих груп.

3. Визнати такими, що втратили чинність, абзац другий підпункту "в" пункту 2 статті 1 та статтю 11 Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель", а також План підготовки першочергових законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, затверджений зазначеним Указом.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 лютого 2008 року N 121/2008

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 січня 2008 року

Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"

Розглянувши питання про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель", Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що:

унаслідок неналежного ставлення органів виконавчої влади до виконання зазначеного Указу залишаються невирішеними проблемні питання, пов'язані з реформуванням відносин власності на землю, вдосконаленням земельного законодавства, створенням інфраструктури ринку земель, організацією автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру тощо;

залишаються надмірно складними процедури прийняття рішень щодо надання (вилучення) земельних ділянок, повільними темпами оформляються правовстановлюючі документи на право власності на землю;

до цього часу не визначено меж земельних ділянок природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення; недостатніми темпами ведуться роботи щодо інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель; не встановлено меж більшості населених пунктів; на початковому етапі перебуває робота з розмежування земель державної та комунальної власності, що стримує завершення процесу земельної реформи.

Зазначені недоліки створюють умови для масових порушень земельного законодавства, а також порушень конституційних прав громадян. Сфера земельних відносин, уражена корупцією, стала сприятливим середовищем для діяльності організованих злочинних угруповань, у тому числі із залученням працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Частішають випадки прийняття судами неправомірних рішень у справах з питань земельних відносин, внаслідок чого на органи виконавчої влади покладається обов'язок вчиняти завідомо незаконні дії щодо надання всупереч вимогам законодавства земельних ділянок у власність суб'єктам господарювання.

Усе більшого поширення набувають випадки самовільного зайняття земельних ділянок.

Численними є факти порушення вимог затвердженої містобудівної документації при прийнятті місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень про відведення земельних ділянок для будівництва, в тому числі на особливо цінних землях (курорти, заповідники, землі сільськогосподарського та лісогосподарського призначення тощо). Масовим явищем стала забудова прибережних захисних смуг уздовж річок, морів, навколо озер та водосховищ.

Головною причиною наростання негативних тенденцій у сфері регулювання земельних відносин є критичне зниження ефективності функціонування органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів і державного контролю за використанням і охороною земель, обумовлене необгрунтованими організаційними змінами, недостатнім нормативно-правовим регулюванням їх діяльності, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням та незадовільною кадровою політикою в зазначених органах.

З огляду на нагальну потребу у розв'язанні проблем правового забезпечення земельної реформи, підвищення ефективності державного регулювання та контролю у сфері земельних відносин, використання і охорони земель Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати незадовільним стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель".

2. Визнати незадовільною діяльність у 2006 - 2007 роках:

Кабінету Міністрів України зі спрямування і координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо реалізації ними державної політики у сфері використання та охорони земель, проведення земельної реформи;

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо спрямування діяльності інших центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, лісового господарства, водного господарства;

Державного агентства земельних ресурсів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, проведення моніторингу земель, міжгалузевої координації та державного регулювання у сфері встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць.

3. Визнати недостатніми дії правоохоронних органів у 2006 - 2007 роках щодо забезпечення додержання земельного законодавства, протидії корупції та організованій злочинності у сфері земельних відносин.

4. Кабінету Міністрів України:

1) вжити невідкладних заходів щодо активізації роботи у сфері регулювання земельних відносин, підвищення ефективності організації діяльності органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, державного контролю за використанням і охороною земель, насамперед щодо:

реорганізації Державного агентства земельних ресурсів України з розширенням функцій і повноважень новоствореного в результаті цієї реорганізації органу та запровадження спрямування і координації його діяльності безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

підпорядкування відповідно до закону Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель центральному органу виконавчої влади у сфері регулювання земельних відносин;

розроблення за участю Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель і затвердження в установленому порядку Концепції розвитку земельних відносин в Україні;

2) вжити невідкладних заходів щодо внесення до 1 березня 2008 року на розгляд Верховної Ради України законопроектів про ринок земель та про державний земельний кадастр, спрямованих на усунення невиправданих ускладнень під час реалізації громадянами, юридичними особами конституційного права власності на землю та права користування земельними ділянками;

3) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України:

а) до 1 квітня 2008 року законопроект про внесення змін до Земельного кодексу України щодо:

можливості набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, на неконкурентних засадах юридичними та фізичними особами, які в установленому законодавством порядку одержали дозволи (ліцензії) на видобування корисних копалин, спеціальне водокористування, які здійснюють будівництво і обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (дороги, газопроводи, водопроводи, лінії електропередачі, аеропорти, нафто-та газові термінали, електростанції тощо), а також громадянами для фермерства, ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

удосконалення порядку посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень;

запровадження обов'язкового громадського обговорення проектів рішень про зміну цільового призначення земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду, історико-культурного призначення та врахування результатів такого обговорення при прийнятті відповідних рішень;

розширення переліку особливо цінних земель, зокрема земель Південного узбережжя Криму;

встановлення правових наслідків стосовно земельної ділянки, переданої у власність об'єднанню власників багатоквартирного жилого будинку, у випадку ліквідації такого об'єднання;

обмеження строку державної реєстрації державних актів на землю та договорів оренди землі;

б) до 1 червня 2008 року законопроекти:

про загальнодержавну програму використання та охорони земель;

про державну земельну службу;

про внесення змін до Лісового кодексу України та Земельного кодексу України щодо вилучення земельних лісових ділянок незалежно від їх площі виключно за рішенням Кабінету Міністрів України;

про внесення змін до Водного кодексу України щодо чіткого визначення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань контролю за станом прибережних смуг морів, берегоукріпленням морського узбережжя та внутрішніх водойм;

в) до 1 вересня 2008 року законопроекти про внесення змін до:

Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" щодо надання Державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель повноважень щодо:

- обстеження в установленому порядку земельних ділянок, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, органів Служби безпеки України, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, а також військових формувань іноземних держав, які дислокуються на території України відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

- обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності в разі порушення ними норм, правил і нормативів щодо використання та охорони земель;

Закону України "Про плату за землю" щодо:

- встановлення прогресивної шкали плати за землю залежно від часу, протягом якого земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням;

- скорочення пільг щодо сплати земельного податку;

Закону України "Про оцінку земель" щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів не рідше одного разу на п'ять - сім років;

Закону України "Про курорти" щодо визначення переліку об'єктів, які можуть бути розміщені у першій зоні (зоні суворого режиму) санітарної охорони курортів;

Законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій" щодо регламентації процедури внесення змін до генеральних планів населених пунктів, обов'язкового громадського обговорення відповідних пропозицій;

Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" щодо:

- визначення розміру державного мита за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

- звільнення органів місцевого самоврядування від сплати державного мита за заявами до суду про визнання спадщини відумерлою;

законодавчих актів щодо визначення повноважень у сфері регулювання земельних відносин Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

законодавчих актів щодо суттєвого спрощення процедур погодження землевпорядної документації з органами земельних ресурсів, органами містобудування та архітектури, органами з питань охорони культурної спадщини, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами;

4) забезпечити розроблення та затвердити:

а) у двомісячний строк методику визначення розміру збитків, завданих невиконанням робіт із рекультивації земель після завершення експлуатації родовищ корисних копалин;

б) до 1 червня 2008 року:

порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

нормативи у сфері охорони земель та відтворення родючості грунтів;

в) до 1 вересня 2008 року:

нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою;

нормативні документи зі стандартизації у сфері охорони земель та відтворення родючості грунтів;

5) проаналізувати випадки штучного утворення земельних ділянок (намив, засипка, іншим чином штучне утворення земельних ділянок) без оформлення необхідної документації і за результатами проведеного аналізу розробити та внести до 1 вересня 2008 року в установленому порядку законопроект щодо врегулювання цих питань та встановлення відповідальності за незаконне утворення таких земельних ділянок;

6) забезпечити разом із місцевими державними адміністраціями за участю відповідних органів місцевого самоврядування:

проведення до 1 липня 2008 року аналізу ефективності і цільового використання земель Збройних Сил України та вирішення в установленому порядку питання щодо дальшого використання цих земель, а також завершення до кінця 2009 року оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що перебувають у користуванні Міністерства оборони України;

видачу до кінця 2008 року державних актів на право власності на землю власникам сертифікатів на право власності на земельну частку (пай);

встановлення до кінця 2008 року меж населених пунктів, насамперед міст Києва та Севастополя, а також міст, віднесених до курортних, меж територій природно-заповідного фонду, меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, меж земельних ділянок лісогосподарського призначення;

завершення розроблення до 1 червня 2009 року та затвердження в установленому порядку генеральних планів забудови населених пунктів;

завершення до кінця 2009 року робіт з інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель, а також робіт із розмежування земель державної та комунальної власності;

7) забезпечити затвердження у двомісячний строк:

порядку ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень, розмірів платежів за надані ним послуги, порядку сплати таких платежів та використання одержаних коштів;

положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обмежень;

8) вирішити у двомісячний строк питання щодо:

впровадження спрощеної процедури оформлення документів на землю у зв'язку з переходом права власності на будівлю, а також при продовженні строку дії договору оренди;

уніфікації процедур та скорочення строків прийняття рішень щодо надання (вилучення) земельних ділянок;

активізації роботи Департаменту державної виконавчої служби із своєчасного та повного виконання рішень судів у справах, пов'язаних із порушенням земельного законодавства;

9) забезпечити проведення до кінця 2008 року інвентаризації самовільно зайнятих земельних ділянок та подати в установленому порядку пропозиції щодо використання таких земельних ділянок, якщо на них збудовано об'єкти нерухомого майна;

10) забезпечити перегляд прийнятих протягом 2007 року рішень Державного комітету лісового господарства України, його територіальних органів щодо погодження надання земельних ділянок, зайнятих лісами, для несільськогосподарських потреб, у разі виявлення невідповідності таких рішень законодавству вжити відповідних заходів щодо їх скасування;

11) передбачити у проекті закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки в обсягах, необхідних для належного фінансування проведення земельної реформи, зокрема заходів щодо:

завершення землевпорядних робіт;

охорони земель;

організації здійснення землеустрою, в тому числі оновлення планово-картографічного матеріалу, відновлення робіт із ґрунтових обстежень, а також підготовки фахівців з питань землеустрою, використання та охорони земель, земельного права;

демаркації державного кордону України з Російською Федерацією, Республікою Молдова;

видачі державних актів на право власності на землю;

поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення органів державного контролю за використанням і охороною земель;

активізації наукових досліджень у сфері економіки землекористування, охорони земель, обороту земель сільськогосподарського призначення.

5. Центральному органу виконавчої влади, уповноваженому на реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, та його територіальним органам невідкладно інформувати органи прокуратури про факти відчуження земель державних підприємств, установ та організацій, що перебували у користуванні господарюючих суб'єктів згідно з договорами про спільну діяльність та за рішеннями судів передані їм у власність.

6. Генеральному прокуророві України протягом 2008 року:

1) вжити додаткових заходів щодо виконання пункту 1 статті 10 Указу Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643;

2) організувати разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, за участю Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель перевірки додержання земельного законодавства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, приділивши особливу увагу:

додержанню органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства при прийнятті рішень щодо надання (вилучення) та зміни цільового призначення земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення;

виявленню фактів корупції посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при прийнятті рішень щодо надання земельних ділянок;

3) організувати перевірки додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування земельного законодавства у місті Києві, Київській області, на Південному узбережжі Криму, а також виконання повноважень Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державним комітетом лісового господарства України, Державною інспекцією з контролю за використанням та охороною земель, Державною екологічною інспекцією та їх територіальними органами у сфері регулювання земельних відносин;

4) щомісячно інформувати Раду національної безпеки і оборони України про результати зазначених перевірок та вжиті заходи.

7. Рекомендувати Верховному Суду України вивчити та узагальнити практику застосування судами протягом 2005 - 2007 років земельного законодавства, проаналізувавши, зокрема, причини поширення випадків прийняття ними неправомірних рішень у справах, пов'язаних із земельними відносинами.

У розгляді порушених питань та прийнятті цього рішення не брали участь через відсутність на засіданні Ради національної безпеки і оборони України С.Куніцин, О.Медведько, В.Огризко, В.Стельмах, Ю.Тимошенко.

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Р.БОГАТИРЬОВА