Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 26/2001 / 2001-08-03

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 грудня 2000 року Про стан державного матеріального резерву та управління ним

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 грудня 2000 року "Про стан державного матеріального резерву та управління ним".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

подати у тримісячний строк до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про державний матеріальний резерв", передбачивши, зокрема:

 

- визначення поняття "стратегічні потреби держави";

 

- скасування абзацу другого частини п'ятої статті 12;

 

- заборону місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надавати гарантії при позичанні матеріальних цінностей з державного матеріального резерву;

 

здійснити в I кварталі 2001 року інвентаризацію запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та вжити

заходів до ліквідації простроченої дебіторської заборгованості Державного агентства з управління державним матеріальним резервом та підприємств, установ і організацій єдиної системи державного матеріального резерву України;

 

забезпечити в місячний строк удосконалення контролю за зберіганням матеріальних цінностей державного матеріального резерву відповідними підприємствами, установами і організаціями;

 

забезпечити в місячний строк переведення на казначейське обслуговування коштів Державного агентства з управління державним матеріальним резервом та підприємств, установ і організацій єдиної системи державного матеріального резерву України.

 

2. Міністерству економіки України:

 

подати в місячний строк Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування Державного агентства з управління державним матеріальним резервом, передбачивши, зокрема, запровадження перспективного планування його діяльності;

 

вирішити у двотижневий строк питання щодо реорганізації державного підприємства "НВО-Либідь";

 

ужити в місячний строк заходів щодо поліпшення претензійно-позовної роботи за фактами порушення договірних умов позичання та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

 

урахувати під час встановлення порядку розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву і норм їх накопичення сучасні економічні умови та потреби держави;

 

ужити в місячний строк заходів щодо усунення недоліків та порушень вимог законодавства в роботі Державного агентства з управління державним матеріальним резервом та підприємств, установ і організацій єдиної системи державного матеріального резерву України, виявлених під час комплексної перевірки, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

 

розглянути у місячний строк питання щодо максимального зосередження матеріальних цінностей державного матеріального резерву на підприємствах, в установах і організаціях єдиної системи державного матеріального резерву України та скорочення кількості відповідальних зберігачів, які не входять до цієї системи;

 

ужити в місячний строк заходів щодо поліпшення інформаційно-аналітичного та науково-методичного забезпечення діяльності Державного агентства з управління державним матеріальним резервом.

 

3. Міністерству фінансів України:

 

внести в місячний строк до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення діючого порядку фінансування закладення та освіження матеріальних цінностей державного матеріального резерву з урахуванням затверджених норм їх накопичення та реальних надходжень до Державного бюджету України;

 

забезпечити в повному обсязі фінансування видатків Державного бюджету України на утримання єдиної системи державного матеріального резерву України, включаючи покриття витрат відповідальних матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

 

4. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи подати в місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо уточнення номенклатури та норм накопичення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

5. Запропонувати Генеральній прокуратурі України перевірити обставини недопоставки до державного матеріального резерву товарної продукції за договором N 01/96 від 19 листопада 1996 року між Державним комітетом України по матеріальних резервах і Українсько-російською фінансово-енергетичною транснаціональною холдинговою компанією у формі закритого акціонерного товариства "Об'єднання" та в разі необхідності вирішити питання щодо відповідальності винних за завдані державі збитки.

 

6. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України за участю Генеральної прокуратури України розробити у двомісячний строк заходи щодо підвищення ефективності роботи з виявлення та запобігання незаконним операціям з матеріальними цінностями державного матеріального резерву.

 

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 18 січня 2001 року N 26/2001