Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 905/2007 / 2007-09-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

1. Призначити КОМІСАРЕНКА Сергія Васильовича - директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України та академіка Академії медичних наук України - головою Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, увільнивши від виконання цих обов'язків Ю. Поляченка.

2. Затвердити новий персональний склад зазначеної Міжвідомчої комісії (додається).

3. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 23 червня 2004 року N 672 Про "Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України":

статтю 2 виключити;

пункт 5 Положення про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, затвердженого зазначеним Указом, викласти у такій редакції:

"5. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря і членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією голови Комісії вносить подання Президентові України щодо змін персонального складу Комісії.

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує один із заступників";

2) в Указі Президента України від 24 травня 2006 року N 433 "Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України" статті 1 і 2 визнати такими, що втратили чинність.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 вересня 2007 року, N 905/2007

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 вересня 2007 року N 905/2007

 

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович - директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, академік Національної академії наук України та академік Академії медичних наук України, голова Комісії (за згодою)

КУХАР Валерій Павлович - директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, академік НАН України, заступник голови Комісії (за згодою)

СЕРДЮК Андрій Михайлович - директор Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзеєва Академії медичних наук України", член-кореспондент Академії медичних наук України, заступник голови Комісії (за згодою)

БЕРЕЖНОВ Сергій Петрович - перший заступник Міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України

БЄЛАШОВ Володимир Євгенович - директор Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України

БЛЮМ Ярослав Борисович - заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

БОЛЬШАКОВ Павло Якович - заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України

ВЕРБИЦЬКИЙ Петро Іванович - заступник Міністра аграрної політики України

ГРОДЗИНСЬКИЙ Дмитро Михайлович - академік-секретар відділення загальної біології Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ДОЦЕНКО Олександр Кузьмич - завідувач відділу міжнародних аспектів нерозповсюдження та контролю над озброєнням Апарату Ради національної безпеки і оборони України

ЄЛЬСЬКА Ганна Валентинівна - директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЄФРЕМОВ Михайло Петрович - державний експерт Апарату Ради національної безпеки і оборони України,

секретар Комісії

ІВАНОВ Григорій Борисович - голова Державного департаменту ветеринарної медицини - Головний державний інспектор ветеринарної медицини України

КОЛИБО Денис Володимирович - заступник директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України (за згодою)

КУЛИК Анатолій Юрійович - начальник відділу Служби безпеки України

КУНДІЄВ Юрій Ілліч - директор Інституту медицини праці Академії медичних наук України, віце-президент Академії медичних наук України, академік Національної академії наук України та академік Академії медичних наук України (за згодою)

КУХАРЧУК Олександр Леонідович - директор Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Міністерства охорони здоров'я України

МАРІЄВСЬКИЙ Віктор Федорович - директор Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Академії медичних наук України" (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК Сергій Дмитрович - проректор з навчальних та науково-виробничих питань якості, стандартизації і сертифікації продукції агропромислового комплексу Національного аграрного університету України, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (за згодою)

МОРГУН Володимир Васильович - директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович - ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспондент Академії медичних наук України (за згодою)

ПІДГОРСЬКИЙ Валентин Степанович - директор Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ПРОДАНЧУК Микола Георгійович - директор Державного підприємства "Інститут екогігієни і токсикології імені Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", член-кореспондент Академії медичних наук України (за згодою)

СВІЖЕНКО Віктор Олексійович - директор департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України

СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович - голова Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СОЗІНОВ Олексій Олексійович - радник президії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України та академік Української академії аграрних наук (за згодою)

СТРЕЛКО Володимир Васильович - директор Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Глава Секретаріату Президента України

В. БАЛОГА

 

 

20 вересня 2007