Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 721/2007 / 2007-08-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року "Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 серпня 2007 року, N 721/2007

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 липня 2007 року

Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року

Розглянувши хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року N 423, Рада національної безпеки і оборони України відзначає незадовільний стан вирішення проблем розвитку оборонно-промислового комплексу.

Протягом 2006-2007 років ресурси на реалізацію названої Державної програми не визначалися, бюджетні кошти для впровадження заходів з її реалізації не виділялися. Розроблені у 2007 році проекти Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та нової редакції Державної програми не охоплюють усіх аспектів функціонування оборонно-промислового комплексу для забезпечення обороноздатності держави на середньо- та довгострокову перспективи.

З метою невідкладного вирішення проблемних питань забезпечення обороноздатності держави, пов'язаних із функціонуванням оборонно-промислового комплексу, та визначення пріоритетів його дальшого розвитку Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати заходи, здійснені Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, недостатніми.

2. Визначити, що виконання завдань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу потребує посилення координації і контролю з боку Кабінету Міністрів України, а також удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері, зокрема прискорення схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України і прийняття нової редакції Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року.

3. Кабінету Міністрів України:

1) визначити до кінця 2007 року пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань держави сучасним озброєнням і військовою технікою відповідно до Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року, нарощування експортного потенціалу цього комплексу, зокрема, шляхом створення конкурентоспроможних товарів військового призначення;

2) забезпечувати в установленому порядку узгодженість заходів, передбачених Державною програмою реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року та Державною програмою розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року, шляхом їх щорічного уточнення;

3) визначити до кінця 2007 року перелік високих технологій, які потребують створення, розвитку та збереження в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони, зокрема, у воєнній та науково-технологічній сферах;

4) розглянути під час опрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" питання щодо виділення бюджетних коштів на реалізацію у поточному році заходів Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року, передбачати при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на 2008 та наступні роки фінансування зазначених заходів за окремою бюджетною програмою;

5) вирішити до 1 жовтня 2007 року питання щодо створення національного агентства з питань оборонно-промислового комплексу із зосередженням у сфері його управління державних підприємств, які здійснюють в установленому порядку господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, та корпоративних прав, що належать державі у статутних фондах акціонерних товариств, які здійснюють в установленому порядку господарську діяльність у зазначеній сфері;

6) забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України шостого скликання:

у IV кварталі 2007 року законопроектів щодо:

прав суб'єктів господарювання всіх форм власності щодо володіння, користування і розпорядження озброєнням та військовою технікою в процесі їх створення і виготовлення;

застосування офсетних (компенсаційних) програм при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання для потреб національної безпеки і оборони;

забезпечення сприятливих умов для залучення у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс іноземних інвестицій та надання гарантій щодо їх захисту;

застосування механізму поставок озброєння та військової техніки у лізинг, кредит, у залік державного боргу, на безоплатній основі;

у І кварталі 2008 року - законопроекту щодо державного регулювання у сфері оборонно-промислового комплексу, передбачивши комплексне вирішення питань його функціонування, зокрема визначення цілей і напрямів військово-технічної та оборонно-промислової політики, основних принципів, форм і методів державного управління та регулювання діяльності у цій сфері, правового статусу суб'єктів оборонно-промислового комплексу, заходів економічного стимулювання їх розвитку, а також запровадження єдиної нормативне-правової термінології.

Це рішення прийнято одноголосно.

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

І.ПЛЮЩ

 

 

20 серпня 2007