Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 678/2007 / 2007-08-03

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки" (додається).

2. У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України внести до Указу Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" (зі зміною, внесеною Указом від 24 березня 2006 року N 257) зміни, доповнивши Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України, схвалені зазначеним Указом, пунктом 7 такого змісту:

"7) відвернення і нейтралізація реальних і потенційних зовнішніх загроз національним інтересам України у сфері енергетичної безпеки шляхом:

забезпечення координації дій органів виконавчої влади щодо додержання національних інтересів України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері;

створення умов для розвитку та підвищення ефективності функціонування паливно-енергетичного комплексу України;

створення стабільних, передбачуваних і прозорих умов залучення інвестицій у паливно-енергетичний комплекс через удосконалення законодавства з урахуванням міжнародних стандартів".

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

2 серпня 2007 року, N 678/2007

_____________________________________________________________________________

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

РІШЕННЯ

 

від 15 червня 2007 року

Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки

Розглянувши стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України відзначає недостатній рівень їх виконання.

Ужиті Кабінетом Міністрів України заходи щодо оптимізації функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості дозволили виконати в основному рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 березня 2006 року "Про ситуацію на ринку нафти і нафтопродуктів України", введене в дію Указом Президента України від 12 квітня 2006 року N 303.

Разом із тим більшість проблемних питань, порушених у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення", введеному в дію Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863, в повній мірі не вирішено.

Зокрема, залишились неврегульованими питання щодо формування фонду поводження з радіоактивними відходами та забезпечення фінансування формування державного резерву ядерного палива і ядерних матеріалів (концентрату природного урану та гексафториду збагаченого урану) з урахуванням річної потреби.

Повільно реалізуються положення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, триває негативна практика перехресного субсидіювання на цьому ринку, не розроблено механізм визначення на конкурсних засадах покупців при укладенні договорів експорту електричної енергії.

Ключові положення Указу Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863 щодо законодавчого врегулювання проблемних питань стабілізації та розвитку паливно-енергетичного комплексу перебувають лише на стадії виконання.

Дотепер не створено ефективних механізмів стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат енергоресурсів у суспільному виробництві, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, не забезпечено визначення в установленому порядку умов приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу.

На початковому етапі знаходиться розроблення порядку формування єдиного енергетичного балансу та проведення моніторингу його показників.

За час, що минув після проведення останнього засідання Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки, погіршилась ситуація у сфері постачання природного газу.

Унаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України низки рішень та укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктами господарювання із державною часткою у статутному фонді збільшились можливості для прихованого перерозподілу прав власності, створюються загрози життєво важливим інтересам держави стосовно об'єктів, що належать державі та є визначальними для забезпечення її енергетичної безпеки (газотранспортні підприємства, атомні електростанції, гідроелектростанції тощо).

Залишається недосконалим регулювання діяльності у сфері природних монополій та на суміжних ринках у паливно-енергетичному комплексі, що є основною причиною непрозорості при формуванні цін і тарифів для суб'єктів паливно-енергетичного комплексу та створює умови для монопольних зловживань на енергетичних ринках.

Аналіз стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та розвитку процесів і тенденцій в енергетиці свідчить про необхідність вжиття комплексу додаткових заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки.

З огляду на нагальну потребу підвищення ефективності функціонування паливно-енергетичного комплексу, забезпечення надійності систем постачання в Україну паливно-енергетичних ресурсів, зміцнення енергетичної безпеки держави Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатньою діяльність Кабінету Міністрів України та, зокрема, Міністерства палива та енергетики України, щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення", введеного в дію Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863.

2. Запропонувати Президентові України доповнити Основні напрями державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України, схвалені Указом Президента України від 27 грудня 2005  року N 1863, пунктом 7 такого змісту:

"7) відвернення і нейтралізація реальних і потенційних зовнішніх загроз національним інтересам України у сфері енергетичної безпеки шляхом:

забезпечення координації дій органів виконавчої влади щодо додержання національних інтересів України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в енергетичній сфері;

створення умов для розвитку та підвищення ефективності функціонування паливно-енергетичного комплексу України;

створення стабільних, передбачуваних і прозорих умов залучення інвестицій у паливно-енергетичний комплекс через удосконалення законодавства з урахуванням міжнародних стандартів".

3. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади у своїй діяльності керуватись Основними напрямами державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України, схваленими Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення".

4. Розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання дальшого розвитку атомної енергетики та промисловості, проблеми ядерної та радіаційної безпеки.

5. Кабінету Міністрів України вжити додаткових заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки держави, виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки, зокрема:

1) проаналізувати до 20 серпня 2007 року фінансовий стан Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та затвердити заходи щодо запобігання загрозам втрати, зокрема передачі за борговими зобов'язаннями, активів (магістральні трубопроводи, газорозподільні мережі, підземні газові сховища тощо) та щодо фінансового оздоровлення цієї Компанії, в тому числі шляхом:

оптимізації її організаційної структури та структури майна;

зменшення видатків невиробничого характеру та вдосконалення контролю за кредитними програмами Компанії;

забезпечення одержання в установленому порядку Компанією прибутку відповідно до її частки у статутному фонді закритого акціонерного товариства "УкрГаз-Енерго" та цільового використання цього прибутку;

2) розробити та затвердити до 1 вересня 2007 року і запровадити з 2008 року заходи щодо функціонування фінансового резерву для зняття з експлуатації енергоблоків (ядерних установок) діючих атомних електричних станцій України та забезпечити передачу до цього резерву коштів, що надійшли у 2005 - 2007 роках від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", зараховані до спеціального фонду Державного бюджету України та додатково обліковані в Державному казначействі України на окремому рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків;

3) до 1 жовтня 2007 року:

а) забезпечити здійснення аналізу чинних міжурядових договорів, а також зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в енергетичній сфері суб'єктів господарювання, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, та за його результатами прийняти рішення щодо доцільності внесення змін, розірвання в установленому порядку цих договорів, а також щодо укладення нових договорів, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки держави;

б) проаналізувати фінансовий стан дочірньої компанії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Укртрансгаз", вжити заходів щодо збалансування доходів дочірньої компанії (в тому числі через збільшення доходів від транзиту та зберігання природного газу) та її видатків (зокрема, на закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб);

в) проаналізувати стан та перспективи реалізації проектів транспортування територією України вуглеводневої сировини, в тому числі нафтопроводу "Одеса - Броди - Полоцьк" та газопроводу "Богородчани -Ужгород", та прийняти в установленому порядку рішення щодо дальшої реалізації цих проектів, а також щодо участі в інших міжнародних проектах, які можуть забезпечити диверсифікацію джерел та маршрутів постачання вуглеводневої сировини в Україну;

г) затвердити план заходів, спрямованих на набуття Україною членства в Енергетичному Співтоваристві;

4) забезпечити проведення до 1 листопада 2007 року переговорів з потенційними постачальниками щодо визначення умов постачання природного газу в 2008 та наступних роках, а також його транзиту через територію України;

5) розробити та внести до 1 грудня 2007 року в установленому порядку законопроекти щодо:

внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", зокрема, стосовно створення та впровадження економічних стимулів для проведення розрахунків за борговими зобов'язаннями підприємств паливно-енергетичного комплексу;

регулювання продажу природного газу для формування ресурсу для населення суб'єктами господарювання, що здійснюють його видобування на території України;

6) до кінця 2007 року:

а) проаналізувати стан постачання природного газу споживачам України та запровадити механізм їх гарантованого забезпечення природним газом з метою недопущення зловживання постачальником своїм монопольним становищем;

б) затвердити та здійснити заходи щодо вдосконалення процедури залучення інвестицій у розвідку та видобування на території України вуглеводнів, зокрема їх важковидобувних і виснажених запасів;

в) удосконалити Програму "Українське вугілля", передбачивши оптимізацію структури управління підприємствами галузі, умов і механізму їх приватизації, модернізацію та розвиток цих підприємств;

г) завершити впровадження механізму продажу на конкурсних засадах всього обсягу електричної енергії на експорт за ціною, не нижчою від оптової ринкової ціни електричної енергії;

д) розробити та затвердити:

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції України до системи енергетичної безпеки Європейського Союзу, на активізацію співробітництва з цього питання з Європейською Комісією та державами - членами Європейського Союзу;

концепцію формування та розвитку ринку природного газу, механізмів недопущення зловживання монопольним становищем на ринку;

систему показників ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та запровадити з 1 січня 2008 року їх моніторинг;

7) розробити до кінця 2007 року та затвердити у І кварталі 2008 року: програму, спрямовану на створення технічних умов для інтеграції об'єднаної енергетичної системи України до синхронної зони UCTE;

програму реалізації Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України;

8) затвердити та запровадити у 2008 році з урахуванням досвіду Міжнародного Енергетичного Агентства порядок формування єдиного енергетичного балансу паливно-енергетичних ресурсів та проведення моніторингу його показників.

6. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України:

1) забезпечити в установленому порядку збереження у державній власності об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які є визначальними для енергетичної безпеки України;

2) вжити вичерпних заходів щодо недопущення позаприватизаційного відчуження (в тому числі шляхом здійснення додаткової емісії акцій акціонерних товариств) об'єктів державної власності у паливно-енергетичному комплексі;

3) забезпечити збереження у державній власності майна підприємств паливно-енергетичного комплексу, що не підлягають приватизації, в разі передачі майна таких підприємств до статутних фондів інших суб'єктів господарювання;

4) передбачати при визначенні в установленому порядку умов приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу, затвердженні відповідних планів продаж таких об'єктів виключно на аукціонах або відкритих торгах відповідно до законодавства.

7. Прем'єр-міністрові України В.Януковичу взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання Плану заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1863, та інформувати Раду національної безпеки і оборони України про стан виконання цього Плану.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І.ПЛЮЩ