Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 666/2007 / 2007-07-25

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року Про стан ліквідації наслідків аварії у Львівській області

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року "Про стан ліквідації наслідків аварії у Львівській області" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 24 липня 2007 року,  N 666/2007

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 20 липня 2007 року
Про стан ліквідації наслідків аварії у Львівській області

Проаналізувавши стан реалізації органами виконавчої влади заходів, спрямованих на подолання наслідків аварії вантажного поїзда на перегоні Красне - Ожидів, що сталася 16 липня 2007 року у Львівській області, Рада національної безпеки і оборони України відзначає недоліки у функціонуванні єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, її територіальних підсистем. Незабезпечення на належному рівні об'єктивного інформування громадськості, суперечливі заяви посадових осіб щодо стану ліквідації наслідків аварії призвели до посилення напруги у суспільстві.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що останнім часом на залізничному транспорті надзвичайні події трапляються все частіше, що свідчить про наявність загрозливої тенденції до виникнення таких подій із зростаючими негативними наслідками. Це викликає недовіру громадян щодо спроможності керівництва галузі забезпечити безпеку на транспорті.

Аварії на транспорті завдають шкоди національним інтересам, негативно впливають на економічний потенціал та імідж України як транзитної держави.

З огляду на нагальну потребу комплексного розв'язання проблем, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварії у Львівській області, зниження ризиків виникнення у подальшому надзвичайних ситуацій техногенного характеру на транспорті Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Інформацію Кабінету Міністрів України про стан ліквідації наслідків аварії вантажного поїзда на перегоні Красне - Ожидів, що сталася 16 липня 2007 року у Львівській області (далі - аварія), взяти до відома.

2. Визнати роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення своєчасного оповіщення про аварію, що сталася, а також щодо надання населенню через засоби масової інформації оперативної та достовірної інформації про хід ліквідації наслідків аварії, стан довкілля, санітарно-епідеміологічну ситуацію в районі аварії недостатньою.

3. Кабінету Міністрів України:

1) вжити додаткових заходів щодо забезпечення вчасного виконання завдань, визначених Указом Президента України від 17 липня 2007 року N 646 "Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків аварії у Львівській області";

2) вирішити питання щодо забезпечення фінансування у повному обсязі заходів із ліквідації наслідків аварії;

3) проаналізувати у тримісячний строк нормативно-правові акти, що регулюють питання перевезення небезпечних вантажів, зокрема на залізничному транспорті, та забезпечити в разі потреби в установленому порядку вдосконалення правового регулювання у цій сфері;

4) вирішити у тижневий строк питання про забезпечення закладів охорони здоров'я Буського, Бродівського та Радехівського районів Львівської області апаратами ультразвукового діагностування;

5) вирішити у тижневий строк питання про забезпечення фінансування в повному обсязі заходів щодо знешкодження непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин у Буському районі Львівської області;

6) надати принципову оцінку діям, бездіяльності посадових осіб, що спричинили виникнення аварії, призвели до несвоєчасного, недостовірного висвітлення у засобах масової інформації ходу ліквідації її наслідків, та вжити щодо таких осіб відповідних заходів.

4. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітету телебачення та радіомовлення України разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями:

1) вжити у місячний строк заходів щодо вдосконалення функціонування єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та природного характеру, її територіальних підсистем;

2) забезпечити організацію через засоби масової інформації (незалежно від форми власності) підготовки населення з основних питань цивільного захисту, навчання дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям посилити контроль за підтриманням у належному технічному стані об'єктів підвищеної небезпеки, зокрема, залізничного транспорту, систем життєзабезпечення, та щоквартально інформувати Раду національної безпеки і оборони України про вжиті заходи.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І. ПЛЮЩ