Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 659/2007 / 2007-07-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 липня 2007 року, N 659/2007

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 15 червня 2007 року

Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Розглянувши хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що заходи, вжиті Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні", виявилися недостатніми для суттєвого поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Інвестиційний клімат у державі продовжує залишатися несприятливим через недостатній рівень захисту права власності, в тому числі державної, а також недосконалість законодавства з корпоративного управління та низьку корпоративну культуру.

Суттєво стримує інвестиційну діяльність незавершеність процесів нормативно-правового забезпечення розвитку фондового ринку та ринків фінансових послуг, а також недосконалість механізму державного регулювання зазначених ринків.

З огляду на необхідність здійснення масштабних комплексних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази, механізмів та інструментів державного регулювання у сферах підприємництва та інвестиційної діяльності, а також ураховуючи те, що поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності інвестиційних процесів відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" є одними з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатнім рівень виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні".

2. Кабінету Міністрів України забезпечити неухильне виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні", зокрема:

1) забезпечувати супроводження у Верховній Раді України шостого скликання законопроектів:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо орендних відносин);

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації;

про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо вдосконалення діяльності інститутів спільного інвестування відповідно до світового досвіду;

про внесення змін до Закону України "Про страхування" щодо повноважень у сфері регулювання ринків фінансових послуг;

Господарського процесуального кодексу України (нова редакція);

2) внести на розгляд Верховної Ради України шостого скликання та забезпечувати супроводження законопроектів:

про акціонерні товариства;
про Державну програму приватизації;
про державні унітарні підприємства;
про похідні (деривативи);
про ломбарди і ломбардну діяльність;

про внесення змін до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (нова редакція) щодо приведення регулювання діяльності Національної депозитарної системи у відповідність із вимогами ЄС;

про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо забезпечення інтересів держави під час реалізації органами державної податкової служби майна, що перебуває в податковій заставі;

про внесення змін до законів України з питання обігу векселів щодо підвищення ефективності використання у господарському обороті векселів як засобу платежу;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фіктивному банкрутству;

про внесення змін до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" щодо розширення регуляторних функцій Фонду, поетапного збільшення гарантованих сум відшкодування, забезпечення рівності умов відшкодування для вкладників банків - учасників Фонду, розширення переліку джерел формування коштів Фонду;

3) до кінця 2007 року:

а) забезпечити завершення роботи та подати відповідні звіти про: формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва, вивчення можливостей їх дальшого використання, в тому числі умов залучення до їх добудови інвесторів;

б) затвердити спільно з Національним банком України стратегію розвитку фінансового сектору України, в тому числі банківської системи;

в) вжити заходів щодо створення консолідованої біржової системи;

г) вжити в установленому порядку заходів щодо запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів;

4) забезпечити щоквартальне інформування Ради національної безпеки і оборони України про хід реалізації Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 - 2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 131-р.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І. ПЛЮЩ