Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 657/2007 / 2007-07-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності" (додається).

2. Внести до статті 2 Указу Президента України від 11 червня 2002 року N 532 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2002 року "Про зміцнення безпеки державного кордону України у контексті боротьби з міжнародним тероризмом, нелегальною міграцією та наркоторгівлею" зміни, виключивши частину другу. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 липня 2007 року, N 657/2007

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 15 червня 2007 року
Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності

З огляду на необхідність невідкладного визначення основ державної міграційної політики України, підвищення ефективності протидії явищам, що становлять реальну загрозу національній безпеці України, - нелегальній міграції, загостренню демографічної кризи, відтоку за кордон найбільш кваліфікованої частини трудоресурсного та інтелектуального потенціалу, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Констатувати концептуальну невизначеність державної міграційної політики України, в тому числі її принципів, стратегічних цілей, сучасних завдань, стандартів із забезпечення прав людини.

2. Наголосити, що реальну загрозу національній безпеці України становлять нелегальна міграція, стійка тенденція до зростання процесів внутрішньої і зовнішньої трудової міграції громадян України, що мають здебільшого необоротний характер і негативно впливають на загострення демографічної кризи, сприяють поширенню територіального простору існуючих і виникненню нових депресивних територій, призводять до відтоку за кордон найбільш кваліфікованої частини трудоресурсного та інтелектуального потенціалу.

3. Відзначити, що здійснення заходів щодо реалізації державної міграційної політики України має забезпечити:

безперешкодну реалізацію конституційних прав будь-якої особи, яка на законних підставах перебуває на території України, на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

поступову та послідовну адаптацію національного законодавства у сфері міграції до вимог і зобов'язань, узятих Україною під час вступу до Ради Європи, врахування та застосування кращого світового досвіду законодавчого та інституціонального забезпечення реалізації державної міграційної політики;

контрольованість внутрішньої та зовнішньої міграції шляхом створення інформаційних автоматизованих систем обліку та реєстрації фізичних осіб, формування національного візового регістру;

територіальну збалансованість внутрішньої міграції через здійснення заходів щодо соціально-економічного та культурного розвитку депресивних територій;

заохочення внутрішньої трудової міграції як альтернативи зовнішній трудовій міграції, мінімізацію масштабів еміграції, збереження трудового та інтелектуального потенціалу держави;

запровадження державних соціальних гарантій громадянам України, які здійснюють зовнішню трудову міграцію;

регульованість та диференціацію імміграційних потоків в Україну, у тому числі тимчасового характеру, в залежності від інвестиційних, наукових та культурних потреб держави;

створення умов та механізмів для сприяння поверненню в Україну громадян України, репатріації вихідців та депортованих з її території, а також їх нащадків, інтеграції таких осіб в українське суспільство;

удосконалення національного законодавства щодо біженців, створення правових інститутів для реалізації прав осіб, які потребують допоміжного та тимчасового захисту;

ефективну протидію незаконній міграції, посилення відповідальності за правопорушення, пов'язані з нею, поглиблення міжнародної співпраці у боротьбі з цим явищем та іншими злочинами, пов'язаними, зокрема, з торгівлею людьми, розповсюдженням наркотиків.

4. Кабінету Міністрів України:

1) розробити до кінця 2007 року за участю представників громадських організацій, учених, фахівців та експертів проект Концепції державної міграційної політики України та внести його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України шостого скликання;

2) розробити з урахуванням затвердженої Концепції державної міграційної політики України та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроекти:

про основні засади державної міграційної політики України;

про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (нова редакція);

про біженців та осіб, які потребують допоміжного та тимчасового захисту в Україні;

про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реадмісію;

3) забезпечити належне супроводження у Верховній Раді України шостого скликання прийнятого за основу законопроекту про національний демографічний регістр населення;

4) здійснити протягом 2007 - 2008 років необхідні заходи щодо оптимізації системи державного управління у сфері міграції, розглянути питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади з питань міграції, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

5) щорічно інформувати Раду національної безпеки і оборони України про стан виконання заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року N 879;

6) опрацювати у двомісячний строк пропозиції щодо заходів, спрямованих на нейтралізацію можливих негативних наслідків для України реалізації Російською Федерацією заходів зі сприяння добровільному переселенню до Росії співвітчизників, які проживають за кордоном, розглянути питання щодо підготовки відповідної державної програми повернення співвітчизників до України;

7) передбачати при розробленні проектів закону про Державний бюджет України на 2008 і наступні роки кошти для забезпечення заходів щодо протидії незаконній міграції;

8) прискорити розроблення державної програми роботи з обдарованою молоддю, передбачивши в ній, зокрема, заходи із заохочення обдарованої молоді, у тому числі переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук, до навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах.

5. Міністерству закордонних справ України:

1) провести до кінця 2007 року в рамках підготовчих заходів до ратифікації Угоди про реадмісію між Україною та Європейським Союзом відповідні консультації щодо участі України у програмі Європейського Союзу з фінансування примусового та добровільного повернення незаконних мігрантів до держав походження чи громадянства;

2) вжити до кінця 2007 року заходів щодо активізації переговорного процесу з укладання відповідних угод про реадмісію з Республікою Індія та Республікою Пакистан, іншими державами походження потенційних незаконних мігрантів;

3) внести у тримісячний строк Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення переліку держав, для громадян яких запроваджуватиметься безвізовий режим в'їзду в Україну, а також переліку держав міграційного ризику, громадянам яких оформлення в'їзних віз до України здійснюватиметься з обов'язковим внесенням біометричної інформації;

4) вжити до кінця 2007 року разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Комісією при Президентові України з питань громадянства заходів щодо укладення з Російською Федерацією міждержавної угоди з урегулювання питання подвійного громадянства військовослужбовців та цивільних осіб Чорноморського флоту Російської Федерації, осіб, які звільнені в Російській Федерації з військової служби, та членів їх сімей, які перебувають на території України;

5) разом із Адміністрацією Державної прикордонної служби України, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

а) прискорити процес завершення правового оформлення демаркації державного кордону України з Республікою Молдова, Республікою Білорусь, Російською Федерацією;

б) активізувати зовнішньополітичну підтримку заходів, спрямованих на залучення міжнародної допомоги для облаштування державного кордону України і забезпечення пов'язаних із цим потреб Державної прикордонної служби України, провести консультації щодо залучення технічної допомоги для створення центрального органу виконавчої влади з питань міграції;

6) внести разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади пропозиції Кабінету Міністрів України:

а) у двомісячний строк щодо:

внесення змін до нормативно-правових актів стосовно порядку в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, передбачивши для громадян з держав міграційного ризику обов'язкове фінансове забезпечення перебування в Україні, спеціальний порядок оформлення візових документів, скорочення терміну тимчасового перебування таких осіб на території України;

створення у Міністерстві закордонних справ України інформаційно-телекомунікаційної системи та єдиної бази даних про оформлені та видані візи України з наданням доступу Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ України;

ефективного механізму контролю за юридичними та фізичними особами в Україні, які надають іноземцям послуги у сфері туризму, запрошують їх на навчання та для працевлаштування, насамперед із держав походження потенційних незаконних мігрантів, та посилення адміністративно-правової відповідальності за порушення законодавства у цій сфері;

б) у тримісячний строк - щодо вирішення комплексу питань належного правоохоронного забезпечення візової політики, зокрема доцільності і можливостей залучення до такої роботи у закордонних дипломатичних установах України фахівців Державної прикордонної служби України;

в) до кінця 2007 року - щодо механізму утворення єдиної бази паспортних документів із даними про видані, втрачені та анульовані паспорти.

6. Міністерству внутрішніх справ України:

прискорити процес облаштування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що незаконно перебувають в Україні;

забезпечити підписання до кінця 2007 року Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про реадмісію.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, за участю Генеральної прокуратури України опрацювати у двомісячний строк питання стосовно внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій щодо законодавчого врегулювання питань встановлення альтернативної підслідності при розслідуванні злочинів, передбачених статтею 332 Кримінального кодексу України.

8. Державній прикордонній службі України, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади забезпечити введення протягом 2007 року у дослідну експлуатацію інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система "Аркан").

9. Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і туризму України, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення затвердити у двомісячний строк план здійснення у 2007 - 2008 роках заходів, спрямованих на інформаційно-пропагандистське забезпечення найактуальніших напрямів регулювання державної міграційної політики України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І. ПЛЮЩ