Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 642/2007 / 2007-07-13

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року "Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (додається).
2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
Віктор ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 липня 2007 року,  N 642/2007

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 12 липня 2007 року
Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Розглянувши стан функціонування системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, Рада національної безпеки і оборони України відзначає існування у цій сфері серйозних недоліків, що створюють загрозу економічній безпеці держави.

Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" є недосконалим, а встановлений ним механізм державних закупівель - невиправдано складним, непрозорим і неефективним.

Ситуація у цій сфері суттєво погіршилася із введенням у дію Закону України від 1 грудня 2006 року N 424-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти". Передбачені цим Законом численні зміни до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на практиці призвели до значного ускладнення процедури закупівель за державні кошти, зокрема внаслідок значного збільшення документообігу та звітності, необхідних для кожної закупівлі, запровадження взаємовиключних реєстрів для учасників торгів, а також створили підґрунтя для можливих зловживань посадових осіб органів влади, замовників та учасників торгів.

Основними недоліками чинної системи державних закупівель є:

монополізація у сфері оприлюднення інформації про закупівлі;

невиправдане затягування термінів організації та проведення торгів, зокрема, внаслідок довготривалого розгляду відповідних матеріалів Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, зупинення укладення договорів із переможцями тендерів внаслідок недобросовісного оскарження результатів торгів у різних інстанціях;

низька мінімальна вартісна межа товарів, робіт і послуг для застосування процедур торгів, що спричинило незацікавленість постачальників брати участь у торгах при здійсненні закупівель у незначних обсягах;

надання Тендерній палаті України, що є громадською організацією, невластивих для організації з таким статусом повноважень;

безпідставне завищення вартості послуг, пов'язаних з організацією тендерних торгів, що призводить до неефективного використання державних коштів.

З огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності системи державних закупівель, конкурентності та прозорості в цій сфері Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати рівень законодавчого забезпечення функціонування системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти незадовільним.

2. Кабінету Міністрів України (В. Янукович):

1) підготувати законопроект про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", передбачивши у ньому, зокрема:

збільшення мінімальної вартісної межі для здійснення закупівель із застосуванням процедури торгів, що надасть можливість забезпечити зацікавленість постачальників брати участь у торгах;

скасування реєстру учасників процедур закупівель;

скасування норм щодо зупинення здійснення платежів, пов'язаних з укладеними договорами про закупівлі, зупинення дії рішень з питань державних закупівель у разі оскарження відповідно процедур закупівель, рішень Тендерною палатою України;

скасування положень щодо включення до тематичного каталогу учасників процедур закупівель, що видається Тендерною палатою України, як обов'язкової умови участі у торгах;

спрощення порядку оприлюднення повідомлень щодо організації торгів;

скорочення строків для проведення нових торгів у разі визнання торгів такими, що не відбулися;

скорочення термінів розгляду матеріалів з питань державних закупівель відповідними органами;

виключення положення щодо права оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника особами, які не брали участь у процедурах закупівлі;

скасування обов'язковості забезпечення тендерної пропозиції (тендерного забезпечення);

віднесення книговидавничої продукції, творів образотворчого мистецтва до предметів закупівлі, до яких не застосовуються процедури закупівлі, передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

2) забезпечити оприлюднення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", його широке обговорення за участю громадськості, експертів і фахівців,

дальше його доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій та подати до 15 вересня 2007 року законопроект Президентові України для наступного внесення в установленому порядку як позачергового.

3. Кабінету Міністрів України (В. Янукович) за участю Тендерної палати України та Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель прийняти до 20 липня 2007 року в межах існуючих повноважень рішення щодо:

1) створення загальнодержавної та при обласних державних адміністраціях інформаційних систем у мережі Інтернет, що відповідають вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", для безкоштовного розміщення інформації щодо державних закупівель та доступу до неї;

2) включення відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" до переліку продукції, товарів і послуг, на які затверджуються державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи, послуг, що надаються у сфері державних закупівель, та забезпечити затвердження таких цін з рентабельністю до п'яти відсотків;

3) скорочення до п'яти днів строку розгляду матеріалів з питань державних закупівель Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, Тендерною палатою України та оприлюднення інформації щодо державних закупівель відповідними організаціями;

4) запровадження автоматизованої системи збирання та аналізу статистичної інформації щодо державних закупівель;

5) запровадження системи електронних державних закупівель;

6) методологічного забезпечення організації та проведення державних закупівель.

4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель (В. Копилов):

1) вирішити у десятиденний строк питання щодо застосування процедур закупівлі в одного учасника при здійсненні державних закупівель будь-якого товару (товарів), послуги (послуг) вартістю до 30 тисяч гривень, будь-яких робіт - до 300 тисяч гривень;

2) підвищити вимоги до обгрунтувань, які надаються замовниками для одержання висновків щодо можливості застосування процедур закупівлі в одного учасника при здійсненні державних закупівель товарів, робіт, послуг вартістю понад зазначені у підпункті 1 цього пункту суми;

3) розробити та затвердити до 15 серпня 2007 року методику визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог законодавства з питань державних закупівель;

4) забезпечити до 27 липня 2007 року запровадження та ведення реєстру недобросовісних учасників процедур закупівель відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

5. Рекомендувати Тендерній палаті України прийняти у десятиденний строк рішення щодо обов'язкового безкоштовного включення до тематичного каталогу учасників процедур закупівель протягом п'яти днів після надходження заявки від відповідної фізичної, юридичної особи.

6. Генеральній прокуратурі України (О. Медведько), Службі безпеки України (В. Наливайченко), Міністерству внутрішніх справ України (В. Цушко) за участю Тендерної палати України:

1) здійснити до 1 вересня 2007 року перевірку за 2007 рік додержання законодавства при прийнятті рішень, наданні висновків з питань державних закупівель Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, звернувши особливу увагу на обгрунтованість прийняття висновків щодо можливості застосування процедур закупівлі в одного учасника, вжити за результатами перевірки відповідних заходів;

2) поінформувати про результати зазначеної перевірки та вжиті заходи Раду національної безпеки і оборони України.

7. Генеральній прокуратурі України (О. Медведько), Міністерству внутрішніх справ України (В. Цушко), Державній контрольно-ревізійній службі України (П. Андрєєв), Антимонопольному комітету України (О. Костусєв) за участю Рахункової палати, Тендерної палати України провести до 1 жовтня 2007 року перевірки за 2007 рік додержання законодавства з питань державних закупівель та про результати перевірок поінформувати Раду національної безпеки і оборони України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України І. ПЛЮЩ