Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 457/2000 / 2001-07-01

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі України".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

1) внести у двомісячний строк зміни до Національної енергетичної програми України до 2010 року, передбачити в ній ефективні механізми організації оптового ринку електричної енергії, виходячи із загальнонаціональних інтересів і стратегічного значення паливно-енергетичного комплексу, необхідності посилення ролі держави в організації управління об'єднаною енергетичною системою країни;

 

2) подати у двомісячний строк у встановленому порядку перелік невідкладних законопроектів, спрямованих на розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу;

 

3) розробити в місячний строк заходи щодо економічного стимулювання власного видобутку та постачання необхідної кількості енергоносіїв в Україну, переглянувши рівень рентних платежів, транспортних тарифів, ввізного мита тощо;

 

4) удосконалити у двомісячний строк механізми приватизації в паливно-енергетичному комплексі з урахуванням ефективності діяльності державних і приватизованих підприємств;

 

5) розробити в місячний строк програму дальшого реформування структури управління паливно-енергетичним комплексом, переглянути в ній, зокрема, роль і місце Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та інших монопольних структур;

 

6) розглянути у місячний строк питання щодо надання статусу юридичної особи підприємствам з видобування, транспортування, зберігання та реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки, які входять до сфери управління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

 

7) здійснити в місячний строк перевірку фінансово-господарської діяльності Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та вжити заходів до налагодження ефективної її роботи і притягнення до відповідальності винних у збитковості компанії;

 

8) розробити у місячний строк першочергові заходи щодо фінансового оздоровлення підприємств паливно-енергетичного комплексу, суттєвого поліпшення розрахунків за енергоресурси та забезпечити безумовне їх виконання;

 

9) розробити в місячний строк план додаткових заходів щодо диверсифікації джерел енергопостачання в Україну, забезпечити максимальне використання власних енергетичних ресурсів;

 

10) забезпечити до початку опалювального сезону створення на електростанціях запасів вугілля та топкого мазуту в обсягах відповідно до встановлених нормативів;

 

11) внести у двотижневий строк пропозиції щодо створення державного резерву ядерного палива згідно з нормативами незнижувальних його запасів;

 

12) розглянути у місячний строк стан реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та вжити невідкладних заходів щодо її виконання;

 

13) проаналізувати у двомісячний строк причини технологічних втрат електричної енергії та природного газу, в тому числі під час їх виробництва, транспортування і споживання, та вжити термінових заходів щодо суттєвого їх скорочення;

 

14) переглянути у двомісячний строк Комплексну державну програму енергозбереження та вжити додаткових заходів щодо масового впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема, шляхом застосування механізмів економічного стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв;

 

15) невідкладно переглянути нормативно-правові акти з метою усунення фактів надання переваг або невиправданих пільг окремим суб'єктам підприємницької діяльності та вжити заходів до забезпечення рівних умов діяльності на енергетичному ринку України;

 

16) ужити невідкладних заходів щодо недопущення дестабілізації на ринку нафтопродуктів;

 

17) визначити в місячний строк мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями бюджетних споживачів та довести обмеження їх споживання до всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

 

18) забезпечити в межах встановлених обсягів споживання енергоносіїв повне фінансування витрат бюджетних організацій та установ і персональну відповідальність їх керівників за споживання енергоносіїв понад встановлені норми;

 

19) не допускати проведення взаємозаліків за спожиті енергоносії, крім випадків, передбачених актами законодавства;

 

20) забезпечити у двомісячний строк проведення аналізу собівартості житлово-комунальних послуг та вжити заходів до її зменшення;

 

21) невідкладно запровадити тимчасові зміни в режимі роботи підприємств з метою зменшення пікових навантажень в об'єднаній енергосистемі України;

 

22) переглянути в місячний строк практику застосування консолідованих або розподільчих рахунків та запровадити більш ефективні фінансові механізми розрахунків споживачів з виробниками та постачальниками енергоносіїв;

 

23) розробити у двомісячний строк план заходів щодо скорочення або припинення на державних підприємствах виробництва енергоємної продукції, яка є неконкурентоспроможною на зовнішньому і внутрішньому ринках;

 

24) розглянути у двомісячний строк стан розвитку вітчизняного енергетичного машинобудування та вжити заходів щодо забезпечення своєчасного задоволення потреб паливно-енергетичного комплексу України в обладнанні та постачання його Російській Федерації на компенсаційній основі за одержані енергоносії;

 

25) розглянути у місячний строк стан розвитку вітроенергетики країни з урахуванням її реального впливу на забезпечення потреб національної економіки в електроенергії, техніко-економічної ефективності реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій та визначити доцільність її дальшого фінансування;

 

26) розробити у місячний строк пропозиції щодо модернізації та технічного переозброєння атомних, теплових та гідравлічних електростанцій, галузевої системи телекомунікацій, ліній електропередачі та теплових мереж, визначити реальні джерела їх фінансування, вжити заходів до залучення інвесторів у добудову та реконструкцію енергетичних об'єктів;

 

27) ужити невідкладних заходів щодо прискорення завершення будівництва першої черги нафтового терміналу "Південний" та нафтопроводу "Одеса - Броди";

 

28) невідкладно розпочати переговори з Урядом Російської Федерації щодо скасування вивізного мита на нафту та нафтопродукти, що експортуються в Україну, збільшення обсягів експортних квот на поставку нафти, забезпечення повернення податку на додану вартість російським суб'єктам господарювання, які експортують нафту в Україну;

 

29) організувати у стислі строки проведення переговорів з Російським акціонерним товариством "Газпром" щодо грошової оплати транзиту російського природного газу територією України;

 

30) завершити до 25 березня 2000 року інвентаризацію заборгованості установ та організацій, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", інших оптових постачальників газу за імпортований з Російської Федерації та Туркменістану природний газ, у тому числі позаконтрактний, із визначенням конкретних його споживачів;

 

31) розглянути і затвердити до 1 квітня 2000 року на засіданні Кабінету Міністрів України суми заборгованості по зазначених у пункті 30 цієї статті категоріях боржників та заходи щодо погашення заборгованості за імпортований природний газ установ та організацій, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, передбачивши врахування вартості переданих Російській Федерації стратегічних бомбардувальників, поставленої продукції військово-технічного призначення, товарно-матеріальних цінностей та платежів, пов'язаних з перебуванням на території України Чорноморського флоту Російської Федерації, а також заходи щодо погашення заборгованості іншими суб'єктами господарської діяльності;

 

32) вирішити у місячний строк питання про відповідальність посадових осіб, які не забезпечили виконання доручень Президента України з вирішення проблем паливно-енергетичного комплексу;

 

33) здійснити термінові заходи щодо усунення виявлених правоохоронними та контролюючими органами порушень фінансової дисципліни підприємствами і організаціями, що здійснюють діяльність в енергетиці, дати принципову оцінку керівникам підприємств, з вини яких допущені серйозні недоліки в роботі.

 

2. Кабінету Міністрів України разом з Фондом державного майна України:

 

проаналізувати у місячний строк стан виконання умов договорів купівлі-продажу та передачі в управління пакетів акцій вітчизняних нафтопереробних підприємств, що належать державі, та забезпечити їх безумовне виконання;

 

прискорити підготовку та провести до 1 липня 2000 року конкурси з продажу державних пакетів акцій нафтопереробних підприємств, залучити до участі в конкурсах суб'єкти господарювання, які є власниками необхідних для роботи нафтопереробних підприємств обсягів нафти.

 

3. Державній митній службі України разом з Міністерством палива та енергетики України запровадити у тримісячний строк систему обліку та митного контролю на території України обсягів природного газу, що транспортується через митний кордон та зберігається в підземних газосховищах.

 

4. Державній податковій адміністрації України разом з Міністерством палива та енергетики України здійснити у місячний строк перевірку дебіторської заборгованості, яка склалася в паливно-енергетичному комплексі, та вжити заходів до усунення умов і причин її виникнення та зростання.

 

5. Національній комісії регулювання електроенергетики України розпочати процедуру позбавлення ліцензій на продаж електроенергії обласних енергопостачальних компаній та незалежних постачальників, які своєчасно не розраховуються за відпущену електроенергію.

 

6. Національній комісії регулювання електроенергетики України, Міністерству економіки України запровадити у двомісячний строк механізми ціноутворення на енергоносії, які б, зокрема, враховували майбутні витрати на виведення з експлуатації основних фондів видобуваючих та енергогенеруючих підприємств.

 

7. Міністерству економіки України разом з Міністерством палива та енергетики України:

 

розробити в місячний строк оптимальний баланс виробництва та споживання енергоносіїв, передбачивши в ньому суттєве скорочення питомої ваги природного газу;

 

провести в місячний строк конкурси на одержання права постачання електричної енергії замість обласних енергопостачальних компаній та незалежних постачальників, яких позбавляють ліцензій за порушення умов діяльності;

 

скоригувати в місячний строк норми рентабельності підприємств паливно-енергетичного комплексу.

 

8. Кабінету Міністрів України за участю Генеральної прокуратури України та Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України:

 

розробити у місячний строк план скоординованих дій правоохоронних органів щодо комплексного вирішення проблеми запобігання корупції та злочинним проявам в енергетичній сфері, у тому числі крадіжкам електроенергії та енергетичного обладнання;

 

визначити у тримісячний строк причини ненадходження коштів за спожиті паливно-енергетичні ресурси та вжити правових заходів до посадових осіб підприємств, які мають заборгованість за енергоносії, в тому числі за електричну енергію, вироблену з використанням компенсаційного ядерного палива;

 

здійснити у місячний строк перевірку та аналіз причин збитковості роботи відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" і вжити заходів щодо покращення результатів його діяльності;

 

перевірити у двомісячний строк повноту сплати Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" податків та інших обов'язкових платежів.

 

9. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній митній службі України, Державній податковій адміністрації України налагодити в місячний строк співробітництво з правоохоронними органами Російської Федерації та інших держав щодо виявлення, висвітлення та припинення тіньових схем розрахунків за енергоносії.

 

10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 

організувати в місячний строк розроблення додаткових заходів щодо забезпечення суцільного контролю за споживанням усіх видів енергоносіїв;

 

забезпечити обгрунтування необхідних для регіонів щомісячних обсягів постачання електричної енергії на умовах безумовної оплати та його додержання.

 

11. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 10 березня 2000 року N 457/2000