Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 216/2007 / 2007-03-17

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року "Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України" (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 березня 2007 року N 216/2007

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України

Розглянувши комплекс проблем, пов'язаних з непродуктивним відпливом капіталів за межі України, Рада національної безпеки і оборони України відмічає існування загрозливих тенденцій у цій сфері і констатує, що основною причиною зазначених негативних явищ залишається несприятливий підприємницький та інвестиційний клімат у державі.

Високий рівень тінізації економіки України суттєво ускладнює державний контроль за рухом капіталів.

Серйозні недоліки у системі державного регулювання руху капіталів та зовнішньоекономічної діяльності створюють сприятливий грунт для поширення різноманітних схем непродуктивного виведення капіталів з України, які використовуються з метою ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо.

Нерозвиненість фондового ринку суттєво звужує можливості інвестування в Україні, а недосконалість правового регулювання цієї сфери створює підґрунтя для відпливу капіталів за межі України шляхом проведення сумнівних операцій з цінними паперами.

Відсутність єдиної судової практики застосування законодавства у сфері руху капіталу використовується учасниками ринку для непродуктивного виведення капіталів з використанням судових рішень.

Закономірними наслідками посилення відпливу капіталів з України є дефіцит фінансових ресурсів для капіталовкладень, посилення залежності від зовнішніх інвестицій та запозичень як для окремих вітчизняних підприємств, так і для економіки в цілому.

Дальше зволікання з вирішенням зазначених проблем загрожує послабленням національної валюти, посиленням інфляційних процесів, зниженням рівня життя населення тощо.

З огляду на нагальну потребу вжиття дієвих заходів щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за кордон, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у цій сфері, а також ураховуючи, що поліпшення інвестиційного клімату та припинення відпливу капіталів за межі України відповідно до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" є одними з основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатніми заходи з реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов для підприємництва та інвестиційної діяльності в Україні.

2. Визнати незадовільним рівень виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні".

3. Кабінету Міністрів України:

1) вжити у місячний строк додаткових заходів щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні";

2) розробити та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) до 1 червня 2007 року:

про внесення змін до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" і "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", передбачивши, зокрема:

- запровадження механізмів стимулювання укладання договорів з цінними паперами на фондових біржах;

- удосконалення механізмів допуску цінних паперів іноземних емітентів для обігу на фондовому ринку України;

- створення єдиного центрального депозитарію;

- забезпечення обігу цінних паперів вітчизняних емітентів на міжнародних фондових ринках та допуску цінних паперів іноземних емітентів на фондовий ринок України шляхом встановлення кореспондентських відносин по цінних паперах між єдиним центральним депозитарієм та іноземними депозитарними установами;

- запровадження механізмів запобігання випуску та обігу цінних паперів, які використовуються для непродуктивного відпливу капіталів;

- підвищення вимог до провадження професійної діяльності на фондовому ринку з метою захисту прав інвесторів та попередження маніпулювань з інвестиційними ресурсами;

про внесення змін до Законів України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", передбачивши, зокрема:

- забезпечення прозорості у діяльності страхових компаній, зокрема шляхом визначення переліку відомостей, які підлягають обов'язковому оприлюдненню, та порядку їх оприлюднення;

- посилення відповідальності за діяльність на ринках фінансових послуг без відповідної ліцензії, одержання якої передбачено законом;

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за шахрайство у сфері фінансових послуг;

про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", передбачивши, зокрема, спрощення механізму державної реєстрації припинення юридичних осіб, які не подають протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності, та акціонерних товариств, які не надають Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярну інформацію про емітента, відповідно до чинного законодавства, а також за наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх відсутність за місцезнаходженням;

про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо вдосконалення механізму визначення звичайних цін при експорті та імпорті товарів (послуг);

про рейтингування;

б) до 1 грудня 2007 року:

про зовнішньоекономічну діяльність (нова редакція), передбачивши, зокрема:

- вдосконалення механізму контролю за імпортом послуг;

- запровадження процедури отримання окремого дозволу Міністерства економіки України на проведення імпортних операцій, які не передбачають фактичного ввезення товарів (робіт, послуг);

в) розробити за участю Національного банку України та внести до 1 червня 2007 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", передбачивши, зокрема:

- заходи, спрямовані на запобігання та припинення правопорушень у сфері інвестиційної діяльності;

- визначення критеріїв, механізмів заохочення залучення інвестицій (у тому числі іноземних) до пріоритетних сфер та видів економічної діяльності;

про систему валютного регулювання;

3) вжити до 1 грудня 2007 року в установленому порядку заходів щодо вдосконалення контролю з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за страховиками (перестраховиками, перестрахувальниками), страховими посередниками при укладанні ними договорів страхування, перестрахування та інших видів договорів для забезпечення страхових, перестрахових зобов'язань;

4) опрацювати у тримісячний строк питання та підготувати відповідні пропозиції щодо:

- вдосконалення процедури оцінки капіталізації вітчизняних підприємств на основі ринкових механізмів;

- удосконалення методики визначення частки тіньової економіки;

5) за участю Національного банку України:

а) у тримісячний строк:

проаналізувати причини виникнення негативних тенденцій у сфері зовнішньої торгівлі України, зокрема у зовнішній торгівлі товарами, та за результатами аналізу з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі прийняти відповідні рішення;

опрацювати в установленому порядку питання та підготувати пропозиції щодо:

- удосконалення процедури розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та інших органів державної влади, яка б забезпечувала доступ до інформації про контрагентів за банківськими операціями та підстави здійснення таких операцій;

- удосконалення системи обміну інформацією між державними органами, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності та руху капіталів, з метою своєчасного виявлення сумнівних операцій та суб'єктів господарювання, діяльність яких має ознаки фіктивної або є протиправною;

- запровадження механізму моніторингу експортних та імпортних операцій, зокрема їх супроводження включно до отримання коштів (при виконанні експортних операцій) та отримання товару або послуги (при виконанні імпортних операцій) за встановленим обсягом операцій;

проаналізувати ефективність виконання міжнародних договорів України стосовно уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, попередження ухилень від сплати податків, сприяння, взаємного захисту інвестицій та опрацювати в установленому порядку питання щодо доцільності перегляду таких договорів;

6) організувати до 1 червня 2007 року із залученням наукових установ проведення досліджень та розроблення методики, на основі якої здійснити оцінку обсягів непродуктивного відпливу капіталів за межі України.

4. Національному банку України здійснювати постійний моніторинг судових рішень з питання звільнення суб'єктів господарювання від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, з подальшим наданням цієї інформації до Пенсійного фонду України, для можливого оскарження таких судових рішень.

5. Генеральній прокуратурі України з метою підвищення ефективності розслідувань кримінальних справ та результативності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, внести до 1 травня 2007 року в установленому порядку на розгляд Президентові України пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.

6. Верховному Суду України обговорити до 1 травня 2007 року на Пленумі Верховного Суду України питання та прийняти рішення щодо забезпечення однакового застосування законодавства при вирішенні судових спорів, які стосуються, зокрема:

- придбання та переведення за межі України іноземної валюти, повернення іноземних інвестицій, які були вкладені в Україні, а також необхідності та випадків залучення до участі в судових процесах Пенсійного фонду України та Національного банку України;

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- виведення капіталів за межі України шляхом проведення операцій з цінними паперами.

7. Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України поінформувати до 1 травня 2007 року Секретаря Ради національної безпеки і оборони України про виявлені факти ухвалення судами незаконних рішень, що призвели до економічних збитків держави, та вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності суддів, які ухвалили такі рішення.

Голова Ради національної безпеки і оборони України

В. ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

В. ГАЙДУК