Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1420/98 / 2001-06-12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 1998 року Про нейтралізацію загроз, обумовлених погіршенням екологічної і техногенної обстановки в країні

 

 

 

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 1998 року "Про нейтралізацію загроз, обумовлених погіршенням екологічної і техногенної обстановки в країні".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

подати в місячний строк пропозиції щодо впорядкування державного регулювання в екологічній сфері, оптимальної централізації управління використанням і охороною природних ресурсів, чіткого розмежування повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

 

підготувати у шестимісячний строк проект концепції вдосконалення системи забезпечення екологічної безпеки в Україні та дальшого розвитку нормативно-правової бази природоохоронної діяльності;

 

організувати протягом 1999 року розроблення регіональних кадастрів природних ресурсів;

 

розробити у тримісячний строк заходи щодо створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів підприємницької діяльності та залучення інвестицій у галузь утилізації промислових і побутових відходів, хімікатів, що використовуються в сільському господарстві;

 

підготувати у тримісячний строк пропозиції щодо вдосконалення механізму відшкодування шкоди, у тому числі шляхом страхування, у разі забруднення навколишнього природного середовища та виникнення надзвичайних ситуацій;

 

забезпечити в місячний строк завершення доопрацювання проекту закону про об'єкти підвищеної небезпеки;

 

внести у тримісячний строк у встановленому порядку законопроекти про зони надзвичайної екологічної ситуації та про захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

 

підготувати у тримісячний строк державну програму розвитку системи постійного спостереження за функціонуванням потенційно екологічно і техногенно небезпечних об'єктів та забезпечення їх безпечної експлуатації або виведення з технологічного обороту із залученням до цієї роботи Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів;

 

розробити в місячний строк державну програму утилізації компонентів ракетного палива;

 

розробити в місячний строк заходи щодо підвищення ефективності фізичного захисту об'єктів атомної енергетики, порушення нормального функціонування яких або правил безпечного поводження з якими може становити небезпеку для населення і довкілля;

 

опрацювати у двомісячний строк питання щодо вдосконалення системи заохочення суб'єктів підприємницької діяльності, які за власні кошти будують природоохоронні об'єкти, впроваджують ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології;

 

переглянути у тримісячний строк розміри платежів за забруднення навколишнього природного середовища, вдосконаливши методику оцінки обсягів завданих екологічних збитків та необхідних витрат на охорону і відтворення природних ресурсів;

 

підготувати у тримісячний строк пропозиції щодо розширення бази екологічного оподаткування за рахунок визначення додаткових факторів, що сприяють забрудненню довкілля;

 

вжити у тримісячний строк заходів щодо поліпшення якості екологічної експертизи імпортованих товарів, у тому числі технологічного обладнання і технологій;

 

затвердити у тримісячний строк порядок фінансування рятувально-пошукових робіт, передбачивши можливість використання для цього відрахувань з плати за аеронавігаційне обслуговування;

 

розробити в місячний строк за результатами вивчення причин і наслідків екологічного лиха в Закарпатті план дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації заходів щодо запобігання подібним надзвичайним ситуаціям, передбачивши проведення роботи над комплексним вирішенням екологічних проблем регіону разом з державними органами Республіки Польща, Румунії та Угорської Республіки;

 

проаналізувати в місячний строк функціонування системи моніторингу довкілля, зокрема сейсмічних явищ, та вжити заходів до підвищення ефективності практичного використання його даних;

 

забезпечити в місячний строк опрацювання центральними і місцевими органами виконавчої влади довідкових матеріалів засідання Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 1998 року, розроблення в шестимісячний строк на основі цього опрацювання проекту національного плану дій щодо забезпечення охорони здоров'я населення і чистоти довкілля, передбачивши в ньому заходи щодо подолання епідемій найбільш загрозливих видів інфекційних захворювань.

 

2. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Міністерством промислової політики України, Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва та Національною академією наук України подати у шестимісячний строк пропозиції щодо організаційно-економічного забезпечення впровадження наукових розробок, спрямованих на зниження техногенного впливу виробництв на довкілля і переробку промислових та побутових відходів.

 

3. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Міністерством промислової політики України та Національною академією наук України організувати експертизу стану виконання державних науково-технічних програм, спрямованих на зменшення техногенного навантаження на довкілля, та подати у шестимісячний строк пропозиції щодо їх дальшого фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України і Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України разом з Міністерством фінансів України, Міністерством промислової політики України, Міністерством економіки України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством праці та соціальної політики України здійснити у тримісячний строк перевірку виробничої діяльності і фінансово-економічного стану суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують у технологічних процесах або зберігають небезпечні речовини, і за її результатами розробити невідкладні заходи щодо запобігання екологічним і техногенним аваріям, включаючи в разі потреби закриття таких підприємств та забезпечення надійної локалізації ними небезпечних речовин.

 

5. Міністерству фінансів України налагодити постійний ефективний контроль за цільовим використанням коштів Державного бюджету України та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи.

 

6. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з Міністерством охорони здоров'я України доопрацювати в місячний строк проект концепції захисту населення в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням необхідності переходу від галузевого до функціонального принципу реагування на надзвичайні ситуації та дальшої централізації управління аварійно-рятувальними силами.

 

7. Міністерству економіки України разом з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України проаналізувати відповідність виробничих потужностей галузей національної економіки та конкретних підприємств потребам внутрішнього і зовнішнього ринків і з урахуванням їх впливу на довкілля подати у шестимісячний строк пропозиції щодо оптимізації цих галузей і підприємств у контексті загальної структурної перебудови вітчизняної промисловості.

 

8. Міністерству освіти України разом з Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи внести у двомісячний строк до переліку навчальних спеціальностей спеціальність "Управління екологічною безпекою", орієнтовану на підготовку та перепідготовку викладачів вищої школи, управлінців і фахівців у цій галузі.

 

9. Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України розробити у двомісячний строк план заходів щодо налагодження переговорного процесу із сусідніми державами з конкретизації зусиль щодо попередження, створення спільних систем оповіщення та подолання надзвичайних подій природного і техногенного характеру та їх наслідків.

 

10. Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством оборони України підготувати проект звернення до Президента Російської Федерації з проханням доручити передати Україні дані про місця захоронення ядерних відходів та залишків хімічної зброї на території України, в її територіальному морі та внутрішніх водах, що утворилися внаслідок діяльності Збройних Сил колишнього Союзу РСР.

 

11. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України разом з Генеральною прокуратурою України і Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України забезпечити розроблення заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади щодо запобігання злочинним проявам в екологічній сфері.

 

12. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про хід його реалізації заслухати на засіданні Ради національної безпеки і оборони України у липні 1999 року.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 31 грудня 1998 року N 1420/98