РНБОУ Рада національної безпеки і оборони України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 червня 2023 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 30 червня 2023 року № 359/2023

 

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 23 червня 2023 року

Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя

 

У рамках суттєвої активізації та переведення у практичну площину процесів європейської і євроатлантичної інтеграції України Рада національної безпеки і оборони України:

констатує, що судова реформа як один з головних стрижнів демократичного розвитку Української держави є ключовою і пріоритетною для держави;

підтримує необхідність упровадження системи невідкладних кроків з відновлення рівня довіри до судової гілки влади та посилення заходів із неухильного проведення судової реформи як одного з основоположних елементів забезпечення верховенства права;

відзначає, що довіра до державних інститутів є запорукою незмінного курсу держави на набуття членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору і є одним із ключових моментів забезпечення національної безпеки. Успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Європейського Союзу для подальшого просування за напрямами європейської та євроатлантичної інтеграції України;

підкреслює необхідність забезпечення оперативної та прозорої роботи новосформованих органів суддівського врядування;

наголошує на потребі у дотриманні сучасних демократичних принципів функціонування системи правосуддя, зокрема:

- діяльність судових, правоохоронних органів і кримінально-виконавчих установ має ґрунтуватися на принципі верховенства права;

- незалежна, ефективна, доступна та відповідальна судова влада – це та влада, якій довіряє суспільство;

- доброчесний та високопрофесійний суддівський корпус має функціонувати на засадах відповідальності і підзвітності перед суспільством;

- судові справи повинні розглядатися в розумні строки за принципами рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності, гласності і відкритості судового процесу та з використанням сучасних технічних засобів;

- правосуддя в Україні має бути доступним для кожного громадянина.

Заслухавши доповіді Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України щодо викликів, пов'язаних із забезпеченням справедливого правосуддя, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

 

1. Звернутися до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення таких змін до:

1) Кримінального кодексу України в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;

2) Кримінального процесуального кодексу України в частині посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;

3) законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо:

а) проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;

б) удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати Верховного Суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

в) проведення за рішенням Вищої ради правосуддя перевірки на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із суддів цього суду про підозру в отриманні неправомірної вигоди, що підриває суспільну довіру до цього суду та авторитет правосуддя;

г) перегляду та корегування процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, передбачивши чітке визначення кожної з підстав дисциплінарної відповідальності судді та кореспондуючого виду дисциплінарного стягнення, а також умов та строків його погашення, із застосуванням при цьому кращих світових практик;

ґ) проведення ефективного і прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

д) можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

е) запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду з метою вироблення оптимальної та ефективної процедури перевірки відповідності кандидатів у судді критеріям доброчесності, професійної етики або існування інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням такого кандидата на посаду судді;

є) ухвалити справедливі та прозорі правила і процедури розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя.

2. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити прийняття проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 9261).

3. Закликати Верховну Раду України прийняти проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України (реєстр. № 9322).

4. Кабінету Міністрів України у взаємодії з Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України.

5. Розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ