Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом
з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює
діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Конституція України. ст. 107.
Розширений пошук
Офiцiйне представництво Президента України
УКМЦ - партнер РНБО
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 691/2014
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року "Про заходи шодо удосконалення державної військово-технічної політики" (додається, таємно, без підпунктів 1-6, абзаців третього - п'ятого підпункту 7 пункту 1, пункту 2 - нетаємно).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                     Петро ПОРОШЕНКО

27 серпня 2014 року

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 серпня 2014 року

Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики

З метою забезпечення потреб національної безпеки і оборони та ефективного використання державних ресурсів Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

підпункт 1 - Таємно;

підпункт 2 - Таємно;

підпункт З - Таємно;

підпункт 4 - Таємно;

підпункт 5 - Таємно;

підпункт 6 - Таємно;

7) ужити заходів щодо припинення:

експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів;

абзац третій підпункту 7 - Таємно;

абзац четвертий підпункту 7 - Таємно;

абзац п'ятий підпункту 7 - Таємно.

2. Таємно.

3. Внести зміну до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року "Про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України", уведеного в дію Указом Президента України від 28 грудня 2006 року № 1149, виключивши підпункт З пункту 2.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                   П.ПОРОШЕНКО